Środki Unijne na kursy HR


Ogłaszamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Dolnoslaski Program Społeczny” do finalnego etapu zaakceptowano niżej wymienione programy:

 • stworzenie zdalnej platformy dla procesantów i konsumentów materiałów spersonalizowanych – treningi HR
 • stworzenie międzynarodowej cyfrowej platformy społecznościowo-transakcyjnej B2B – Extranet BBEU – szkolenia menedżerskie
 • Szkolenia Komunikacja W Bielsku Białej – warsztaty interpersonalne
 • zbudowanie oprogramowania udostępnianego on-line do zarządzania akademickimi kołami naukowymi i promocji nauki – warsztaty biznesowe
 • wypracowanie portalu strategiczno-taktycznych gier on-line na przeglądarkę internetową – treningi miekkie
 • stworzenie portalu ZamieszkamTupl do prezentacji ofert firm oraz wirtualnego planowania domu – szkolenia ze stresu
 • zbudowanie uniwersalnego procesu do raportowania i rozliczania prac w terenie – szkolenia menedżerskie
 • przyrost konkurencyjności iFusion poprzez stowrzenie i wdrożenie na rynek produktu Open Connect – szkolenia z komunikacji
 • zoptymalizowanie wydajności zaplecza IT celem zapewnienia sprawnej transmisji rejestrów pomiędzy Estelligence a klientami – treningi HR
 • narzędziowe układanie on-line planów lekcji dla wszystkich typów szkół w oparciu o unikatową technologię sieciową – warsztaty HR
 • AutoNegocjatorpl – wypracowanie internetowej platformy transakcyjno – informacyjnej do optymalizacji procesu zakupu nowych samochodów – szkolenia z delegowania
 • zaudytowanie możliwości wejścia firmy GP Inter-Solutions na rynki angielski, walijski i szkocki – warsztaty negocjacyjne
 • BizIn – zbudowanie kompleksowego systemu zarządzania firmą przez Internet – treningi sprzedażowe
 • Budowa zakładu nowoczesnych procesów specjalnych dla przemysłu lotniczego – warsztaty z przywództwa
 • Dofinansowanie planu wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć przez ARP SA w latach 2010 – 2015 – szkolenia negocjacyjne
 • e-Fachowiec – bezobsługowe kojarzenie zleceniodawców i wykonawców usług – szkolenia zamkniete
 • Ekspansja na rynkach zagranicznych-II etap – treningi sprzedażowe