Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie miesiące to naprawdę dobra sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia osiągnął najmniejszy od 1991 roku poziom. W październiku wynosiło około ośmiu procent, a spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Sytuacja taka oznaczać będzie […]

Czy automatyzacja pracy ma wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie kilka miesięcy to poprawiająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie uzyskało najmniejszy od 1991 roku poziom. W październiku bieżącego roku miało wartość 8,2 procenta, a jakieś spadki widoczne były aż w 14 województwach. […]

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Opuszczanie pracy przez choroby stanowi ogromny problem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie może wykonywać zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za ten okres odpowiednie wynagrodzenie. Do określonej liczby dni na zwolnieniu wypłaca je firma, a później […]

Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby stanowi ogromny problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taki pracownik nie wykonuje zawodowych obowiązków, lecz należy mu się dodatkowo za ten okres wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do pewnej liczby dni […]