poniżej przedstawiona została lista opracowanych przeze mnie symulacji biznesowych, które trenerzy wewnętrzni mogą uzyskać ode mnie na zasadzie czasowej licencji:

– Czerwone specjalistki i błękitni księgowi – jednodniowa wielowątkowa planszowa rozgrywka menedżerska dotycząca psychologicznej typologii ról w grupie społecznej
– Alpejska misja specjalna – trzydziestominutowa profesjonalna planszowa symulacja edukacyjna na temat motywowania podwładnych w sytuacjach kryzysów i nagłych zmian
– Sportowe turnieje kanarków i owczarków – jednodniowa pasjonująca korespondencyjna rozgrywka menedżerska na temat tworzenie kooperatywnej kultury organizacyjnej
– Tajni sprzedawcy w pałacu Króla Salomona – wielorundowa skuteczna wirtualna rozgrywka menedżerska dotycząca merchendisingu w sklepach i supermarketach
– Kilka talarów z fabryki wiecznego szczęścia – jednodniowa wielowątkowa korespondencyjna zabawa szkoleniowa dotycząca obniżania kosztów magazynowania.