Środki Unijne na szkolenia menedżerskie


Pracownicy z wybranych podmiotów przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i pod opieką naszych doradców przesłali adekwatne zgłoszenia do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Ogłaszamy że w ramach funduszu unijnego „Zachodniopomorski Fundusz Edukacyjny” na Certyfikowane Szkolenia Analiza Transakcyjna środki dostały następujące projekty:

 • Projekt Szkolenia Komórki Logistyki w firmie ARTO
 • Szkolenie budowania biznesu odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie
 • „Paszport do importu” szansą na ekspansję zagraniczną firmy wydawniczo-designerskiej
 • zoptymalizowana metodyka produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • nowoczesny PROCES BIOSTABILIZACJI W PRZESIĘBIORSTWIE USKOM
 • opracowanie interdyscyplinarnej aplikacji do zautomatyzowanego tworzenia i zarządzania kampaniami reklamowymi
 • opracowanie i wdrożenie innowacyjnych projektów rehabilitacji w Malborskim Centrum Rehabilitacji
 • opracowanie i uruchomienie międzyuczelnianej platformy wymiany wiedzy iprofesor
 • opracowanie i implementacja pakietu leków kardiologicznych nowej generacji
 • sporządzenie metod monitorowania aktywności psychofizjologicznej z funkcją bezobsługowego wykrywania zagrożeń
 • opracowanie oraz implementacja nowych i zmodyfikowanych wyrobów do projektu implantologicznego Osteoplant
 • koncepcja komputerowa baz zasobów dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych
 • projekt stworzenia platformy produkcji i dystrybucji filmów fabularnych i dokumentalnych w internecie z zachowaniem ochrony praw autorskich.
 • unowocześnienie platformy fotograficznej VERTIS.pl o profesjonalne e-usługi do zarządzania cyfrowymi zasobami fotograficznymi i narzędziowej korekcji zdjęć.
 • zintensyfikowanie Podstrefy Lublin SSE „Euro – Park” Mielec – II etap
 • program wsparcia kontroli sieci sprzedaży
 • opracowanie Centrum Usług Wspólnych świadczącego modernizacyjne usługi wsparcia procesu audytowego
 • implementacja innowacyjnego projektu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w spółce Complet
 • wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa
 • uruchomienie harmonogramu ekspansji importu w SGPO NASZ SAD w Wólce Turowskiej.
 • wdrożenie modelu zarządzania kontraktami i integracja baz rejestrów
 • implementacja e-usług ułatwiających prowadzenie inwestycji budowlanych i remontowych
 • zbudowanie internetowego modelu wspomagającego poprawne wypełnianie wniosków wizowych.
 • wypracowanie zdalnego serwisu do Optymalizacji Wyboru Ofert pozyskanieu towarów i usług.
 • zbudowanie zdalnego serwisu wspierającego zarządzanie projektami grupowymi.

  Tagi: szkolenia biznesowe, szkolenie załogi