Biblioteczka dla słuchaczy treningów – gry


Serdecznie prosimy słuchaczy naszych zajęć i symulacji biznesowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeczytanie przedstawionych tu materiałów przed wykładem Gry Biznesowe W IT.
Nadmieniamy w tym miejscu, iż następujaca lista zawiera opracowania wychodzące poza wąską wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w zakresie fabuły tworzonych przez Państwa symulacji.

 • Kształcenie Cech Proaktywnych w Dynamicznej Firmie, Grzegorz Stanisławski
 • Szkolenia Projektowe, Teresa Aldowska
 • Obliczenia zmęczeniowe elementów maszyn.
 • Maszyny i urządzenia energetyczne cz.III
 • Podstawy Elektrotechniki cz2
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Zarys elektrycznej tensometrii oporowej.
 • Niektóre aspekty odsiarczania spalin kominowych
 • Fizyka dla kl.5 LO,Technikum i LZ
 • Dynamika obrabiarek
 • Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej
 • Jądrowe reaktory energetyczne
 • Państwowy arbitraż gosp.
 • Sieci i systemy elektroenergetyczne
 • Myślenie systemowe
 • Rachunkowość budżetowa
 • Przewodnik ślusarza narzędziowego wzorcarza
 • Przekładnie cierne
 • Kinetyka chemiczna propozycje metodyczne
 • Systemy operacyjne
 • Przewodnik inżyniera i technika budowlanego t.5.Konstrukcje,murowe,stalowe,aluminiowe,żelbetowe,sprężone,drewniane
 • Encyklopedia zdrowia dziecka
 • Zadania z fizyki
 • Wióry w procesie produkcyjnym.Zagrożenia,organizacja bezpiecznej pracy
 • Obsługa motopomp
 • Diagnostyka silników o zapłonie irkrowym
 • Sm Artwork
 • English language dictionary.
 • 1 + 1 = 10. Vademecum komputera
 • Zarys technologii chemicznej.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór źródeł stan prawny 1.12.92.
 • Podstawy technologii i konstrukcji
 • Co i jak w assemblerze czli Przewodnik dla średnio zaawansowanych./1 dyskietka/ 67str.,20cm.
 • Organizacja i zarządzanie produkcją 149str,20cm
 • Przestępstw i wykroczenia drogowe.Komentarz
 • Jak samodzielnie poznawać przyrodę
 • Metale śmieci
 • Mikrosoft Projekt krok po kroku dla Windows + dyskietka 262 str., 24 cm
 • Badania rynkowe i marketingowe 283 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy dla mechaników Wyd.III 159 str., 21 cm
 • BHP dla elektryków Wyd.IV 134 str., 20 cm
 • Wzory listów angielskich w korespondencji handlowej z tłumaczeniami Wyd.IV 217 str., 23 cm
 • Word Perfect 6.0a PL 493 23cm
 • Wiedza o społeczeństwie dla szkół średnich Wyd 2
 • Inżynieria powierzchni metali 549 str,24 cm
 • Controlling- planowanie, kontrola, zarządzanie 246 str,24 cm
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa Szanse i ograniczenia 303 str,20 cm
 • Konstrukcja przyrządów i urządzeń precyzyjnych 997 str, 24 cm
 • Windows 95 krok po kroku + dyskietka 291 str, 24 cm
 • Kodeks pracy z komentarzem 496 str, 20 cm
 • Z archiwum X w świetle nauki 174 str, 24 cm
 • Słownik tematyczny Polsko-Niemiecki wyd1
 • Prawo handlowe – zarys wykładu 569 str, 24 cm
 • Finanse przedsiębiorstw 787str31cm
 • Zarządzanie przez jakość wyd 1 236s 20cm
 • Prawo gospodarcze dla ekonomistów 287 str, 24 cm
 • Fundamenty zarządzania finansami. T. 2
 • Iglaki w ogrodzie 271s 24cm
 • Wprowadzenie do algorytmów Wyd.3 1118 str, 24 cm
 • Angielsko-polski słownik idiomów i zwrotów 246 str, 24 cm
 • Na ramionach olbrzymów. Życie i dzieło twórców współczesnej fizyki. 339s 20cm
 • HTML dynamiczny magia D-192 382 str, 24 cm
 • Hydrologia ogólna Wyd.III 313 str,24 cm