<!–more–>Rozmaite gry terenowe są coraz popularniejsze wśród większych i mniejszych firm. Ich właściciele dostrzegają bowiem spore zalety, jakie można odnieść po zorganizowaniu czegoś takiego. Właściwie przeprowadzona gra znacznie może polepszyć pracownicze relacje, a jednocześnie poszerzyć kompetencje i umiejętności tak bardzo przydatne na wielu stanowiskach. <br> […]