Pomoc pieniężna na treningi zamknięte


Klienci ze współpracujących z nami stale organizacji przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i pod opieką naszych doradców dostarczyli adekwatne zgłoszenia do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Potwierdzamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Świętokrzyski Fundusz Społeczny” na cztery Szkolenia Z Technik Sprzedaży subwencję otrzymały opisane poniżej projekty:

 • Cykl Szkoleniowy dla Działu Utrzymania Ruchu w przedsiębiorstwie Cersa
 • Szkolenia z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych szansą dla rozwoju spółki.
 • „Most w 3 miesiące” – implementacja metodyki polimerobetonów – IniTech I
 • „nabycie maszyn, licencji do uruchomienia produkcji innowacyjnych elementów złącznych z pokryciem chromianowanym, pasywnym oraz na stopach cyny w Zakładzie Produkcji Śrub w Palikówce”
 • nowoczesny proces inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi
 • innowacyjny PROCES BIOSTABILIZACJI W PRZESIĘBIORSTWIE USKOM
 • opracowanie procedury wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy model kontrolno-pomiarowy
 • sporządzenie i uruchomienie innowacyjnych turbin wodnych w firmie Enerko Sp. z o.o.
 • sporządzenie i implementacja technologii wytwarzania nowych innowacyjnych leków generycznych.
 • sporządzenie i wdrożenie produkcji energooszczędnych napędów do elektrycznych zespołów trakcyjnych
 • opracowanie modernizacyjnej technologii syntezy fragmentów RNA oraz konstrukcji mikromacierzy RNA
 • sporządzenie wzorów przemysłowych oraz wdrożenie do produkcji grzałek i grzejników.
 • platforma e-learningowa do nauki Business English
 • zbudowanie Librus Adam Tlatlik Spółka Jawna do pozyskania inwestorów zewnętrznych
 • unowocześnienie Centrum Finansowo-Księgowego Shell
 • program integracji baz wiedzy biznesowej
 • proces Samodzielnego Tworzenia Map Nawigacyjnych GPS.
 • opracowanie e-platformy kompleksowych usług kontrolowania opłat mieszkaniowych, rozliczania umów najmu prywatnego mieszkań, administrowania najmem nieruchomości
 • uruchomienie nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarzadzania informacją w firmie Sky Share Sp. z o.o.
 • uruchomienie nowoczesnego poratlu mobilnego e- Medic
 • wdrożenie procesu Incadea wspierającego prowadzenie biznesu B2B w formie elektronicznej między WW Wanicki sp. z o.o. a firmami partnerskimi
 • wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B poprzez budowę nowoczesnej aplikacji Talkdesk 2 przez TALEX S.A.
 • implementacja e-usługi elektronicznego zarządzania dokumentami Uni-SEAD (Unikkon – program Elektronicznej Archiwizacji Dokumentów)
 • zbudowanie cyfrowego procesu wspomagającego poprawne wypełnianie wniosków wizowych.
 • wypracowanie zdalnego serwisu systemowego przekazywania wiadomości dźwiękowych grupom odbiorców.
 • stworzenie elektronicznego serwisu łączącego wydawców z dziennikarzami i autorami piszącymi

  Tagi: szkolenia biznesowe, szkolenie pracowników