<!–more–>Rozmaite gry terenowe są coraz popularniejsze wśród większych i mniejszych firm. Ich właściciele dostrzegają bowiem spore zalety, jakie można odnieść po zorganizowaniu czegoś takiego. Właściwie przeprowadzona gra znacznie może polepszyć pracownicze relacje, a jednocześnie poszerzyć kompetencje i umiejętności tak bardzo przydatne na wielu stanowiskach.
<br>
Całkiem niedawno z naprawdę dużym rozmachem zorganizowano przez jedną z firm farmaceutycznych gra szkoleniowa, którą wielu uznało za największą w naszym kraju. Uczestniczyli w niej bowiem praktycznie wszyscy pracownicy, co dało w rezultacie około 450 uczestników. Oprócz tego całość była pod opieką trzydziestu pięciu trenerów, którzy odpowiedzialni byli za organizację zajęć z zespołami graczy.
<br>
Pewną część z tej grupy trenerów stanowiły osoby z firmy szkoleniowej, lecz zdecydowaną większość kadra z koncernu farmaceutycznego. Przyjechali oni dzień wcześniej do hotelu, w którym miało się to wszystko odbyć, i tam odbyli niezbędne szkolenie. Tym sposobem bez żadnego problemu dawali sobie radę z pracą z poszczególnymi grupami.
<br>
Pierwszoplanowym trenerem był sam Prezes koncernu, który na co dzień jest alpinistą z dużym doświadczeniem. Postanowił on wykorzystać swoją pasję do tego, żeby na podstawie wyprawy w góry dać pozostałym słuchaczom dużo wiedzy w zakresie kierowania zespołem, rozwiązywania sporów i motywowania. Tym samym nawiązał on do tematyki zespołowej pracy, tak istotnej we wszystkich firmach.
<br>
W czasie pobytu na szkoleniu wszystkich uczestników podzielono na 25 grup, które przez przez kilkanaście godzin realizowały wyznaczony plan. Główny element gry stanowiły półgodzinne eksperymenty społeczne, czyli nietypowe, wymagające odpowiedniego podejścia zadania, w których uczestniczący musieli się wykazać kreatywnością, komunikacją i zaufaniem.
<br>
Eksperymenty kończone były dostarczeniem grupie specjalnych kart, z jakimi ta miała się dokładnie zaznajomić. Podczas analizowania kart tak naprawdę pracownicy oceniali własne zachowania przez pryzmat pięciu najważniejszych kompetencji, co pozwoliło im się odnieść do swoich codziennych zajęć.