Gry Team Building – Lipcowy Panel


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów w tym miejscu dziękują w imieniu Rady Dyrektorów za czas poświęcony na życzliwa rekomendację – podpisano: Oliwier Szklarski, Przemysław Krupa, Aleksander Wierzbowski i Bolesław Gawron

 • Wskaźniki oceny jakości gleb (Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne naukowe)
 • Cykliczny Panel Doradców Public Relations Zabawy Integracyjne gra kryminalna
 • XXV Konferencja lokalna „Bezpieczeństwo w pojazdach samochodowych”
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Eksperymentalno-Szkoleniowa Rozwój pielęgniarstwa w Estonii a także na świecie – działania profilaktyczne w różnych okresach życia człowieka
 • Społeczny a także edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Estonii – stan obecny i perspektywy
 • 84 Zjazd Naukowego europejskiego Towarzystwa Geologicznego
 • XV Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie menedżerskie team building „Rynek finansowy” (organizatorzy konferencji: Katedra Bankowości, Zakład Finansów Podmiotów Gospodarczych, Zakład Ubezpieczeń oraz Zakład Rynków Finansowych Wydziału Ekonomicznego UMCS)
 • Zarządzanie z perspektywy nauk ekonomicznych, technicznych a także humanistycznych (Jubileusz 20-lecia Wydziału Organizacji oraz Zarządzania Politechniki Śląskiej)
 • “Medycyna nuklearna jako kluczowy element klinicznej medycyny molekularnej”
 • Konferencja Eksperymentalno-szkoleniowa „Kobieta a alkohol”
 • XVII Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Naukowa team building z formalnego harmonogramu : zagadnienia edukacyjne Społeczeństwa Informacyjnego, pt. „Chmury nad e-biznesem”
 • Sympozjum Naukowe: „Badania historyczne w pedagogice. Konteksty źródłowe”
 • Bezcenny Dar – można, warto, trzeba – transplantacja oraz krwiodawstwo
 • I Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie menedżerskie team building „Wellness-Fitness-Rekreacja”