Moderowane warsztaty ze sprzedaży

 • eNegocjator – e-usługa umożliwiająca prowadzenie negocjacji handlowych pomiędzy wieloma partnerami
 • Firma 20 – nowe trendy w komunikacji, zarządzania informacją wewnątrz w przedsiębiorstwie
 • Funkcjonalizowane nienasycone pochodne silseskwioksanów i sferokrzemianów – szkolenia biznesowe
 • nowoczesne e-usługi wspierające skok technologiczny turystyki aktywnej kluczem do sukcesu portalu trailpl – warsztaty miekkie i piątkowe szkolenia z konfliktów
 • nowoczesne, energooszczędne membranowe moduł przepływowe nowej generacji – treningi sprzedażowe
 • Szkolenia Menedżerskie – szkolenia z kreatywności i piątkowe szkolenia negocjacyjne
 • Integracja i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B w przedsiębiorstwie Ochrona pracy i przedsiębiorstwach współpracujących
 • internetowa koncepcja wspomagajaca zarządzanie pracownikami w modelie telepracy – szkolenia z konfliktów
 • – szkolenia z zarządzania projektem
 • Konfigurator Domów – inteligentna usługa tworzenia systemów budynków mieszkalnych i zagospodarowania działki –
 • Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie – unowocześnienie i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe – warsztaty z konfliktów
 • Nowatorski serwis zdalny ASYSTENT RODZICA/PLANER do organizowania życia rodzinnego z dzieckiem w roli głównej
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty zamkniete
 • Nowoczesne kompleksowe interfejsy dla projektu elektronicznej wymiany danych – warsztaty interpersonalne
 • Otwarta platforma do badań i analizy trendów marketingowych – warsztaty miekkie
 • Pakiet usług zdalnego, technicznego i biznesowego, modelowania oraz ewaluacji komórkowych sieci 4G: WiMAX i LTE
 • Plan dynamizacji importu innowacyjnych usług szkoleń informatycznych w procesie e-learning – warsztaty z obslugi klienta
 • Poprawa środowiska naturalnego poprzez e-usługi w sektorze ekologicznym przyczyniające się do kreowania nowego sposobu promocji odnawialnych źródeł energii – warsztaty firmowe
 • Pozyskanie inwestora zewnętrznego szansą na szybki wzrost przedsiębiorstwa Eureka Sp oo
 • projekt Team – procesy, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich, zgodne z wskazanymi w PO IG priorytetami, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce – treningi z kreatywności
 • Promo-Plan – usługa wsparcia planowania i realizacji promocji w oparciu o spójne bazy słownikowe – warsztaty pracownicze
 • Rowój Firmy Grześkowiak Spółka Jawna poprzez eksport
 • Rozszerzanie działalności edukacyjnej na rynki zagraniczne – szkolenia zamkniete
 • skok technologiczny importu w Przedsiębiorstwie ARCO poprzez opracowanie strategii
 • skok technologiczny działalności eksportowej w zakresie urządzeń do makijażu permanentnego – szkolenia z komunikacji
 • rozwój firmy Libra poprzez opracowanie strategii importowej
 • unowocześnienie firmy SMAY Sp z oo przez wdrożenie modelu B2B – szkolenia HR
 • wzmocnienie strategii działania przedsiębiorstwa Żyłka Investment , poprzez sporządzenie strategii eksportowej
 • – treningi HR
 • Tekstroniczny proces do elektrostymulacji mięśni
 • Turbogenerator z regeneracją energii spalin: opracowanie technologii i uruchomienie produkcji – szkolenia z zarządzania projektem
 • Uruchomienie internetowej usługi kosztorysowania materiałów i robót budowlanych – warsztaty menedżerskie
 • Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku „Sposób regulacji ciśnień w pionowych drogach ewakuacyjnych”
 • Wdrażanie koncepcji rozwoju importu przez firmę Magam – szkolenia firmowe
 • wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku „Kurtyna powietrzna ze strumieniem pomocniczym na kraje europejskie, Rosję oraz USA – treningi interpersonalne
 • mobilnego
 • Wypromowanie produktów firmy na rynkach zagranicznych w celu zwiększenia wielkości importu i nawiązania nowych kontaktów biznesowych – treningi z kreatywności
 • Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050 – treningi handlowe
 • NABYCIE I uruchomienie interdyscyplinarneGO modelU DO ZARZĄDZANIA BIUREM PODRÓŻY
 • nabycie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia z konfliktów
 • umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w wybranych miejscowościach Podhala – szkolenia pracownicze}