Symulacje z zarządzania – seminarium prof. dr hab. Netkowski


Scenki biznesowe – wykaz na wykłady:

 • Gry HR
 • „Ocena biznesowa oddziaływania projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu III. LRPO
 • Gry szkoleniowe , prof. B. Borszcz
 • Budowle Gotyckie Zamku Królewskiego Na Wawelu
 • Jan Karol Chodkiewicz 1560-1621
 • Gry biznesowe , dr C. Buchacz
 • Miejsca masowych egzekucji w Krakowie 1939-41: Fort Krzesławicki – miejsce masowych egzekucji …
 • Ocena biznesowa skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów szkoleniowych i Projektów szkoleniowych Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Początki Kolei Żelaznej w Krakowie
 • Spojrzenia w przesłość
 • Toruń dawny i dzisiejszy. Zarys dziejów
 • onkurs profilaktyczny „Stop uzależnieniom”
 • Międzyszkolnego konkursu literackiego o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”
 • Inwazja Opoponaksów – John Brosnan (658)
 • Na krokodylim szlaku – Kazimierz Warchałowski (1015)
 • Boża inwazja – Philip K. Dick (1458)
 • Krucjata 6 – Bestialski szwadron – Jery Ahern (2458)
 • Dola Jeruzalem – Stephen King (2995)
 • Prawo do powrotu – Janusz A. Zajdel (3614)
 • Wielka historia literatury polskiej – Teresa Michałowska (4498)
 • Czarne okręty (tom 4) – Joe alex (4662)
 • Parlament Wielkiej Brytanii – Andrzej Zięba (5977)
 • Kulawy los – Arkadij i Borys Strugaccy (6063)
 • Władca fortuny – Nowe przygody trzech detektywów – Alfred Hitchcock (7092)
 • Gry szkoleniowe , dr G. Brol