Pomoc pieniężna na treningi menedżerskie


Informujemy że w ramach pogramu dofinansowań „Lubuski Fundusz Regionalny” do czwartego etapu przechodzą tu wymienione wnioski:

 • stworzenie zdalnej platformy wwwserwiseopl umożliwiającej bezobsługowe wyszukiwanie specjalistów z branży remontowo-budowlanej – treningi z komunikacji
 • wypracowanie nowatorskiego portalu cyfrowego łączącego serwis społecznościowy dla kobiet z platformą do badań marketingowych on- line – warsztaty z asertywności
 • Szkolenia Handlowe – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie platformy SEMA-CMS do usług prezentacji rejestrów dla instytucji i firm z wybranych nisz rynkowych – warsztaty firmowe
 • wypracowanie portalu cyfrowego – ekologicznego poradnika prawnego wraz z obsługującą go aplikacją internetową – warsztaty z konfliktów
 • wypracowanie serwisu cyfrowego prognosticpl świadczącego nowoczesne e-usługi prognozowania szeregów czasowych – szkolenia z komunikacji
 • wypracowanie, implementacja, wypromowanie i unowocześnienie sportowego portalu społecznościowego hungry4sport i zaimplementowanie w nim e-usług – szkolenia interpersonalne
 • przyrost KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BLIRT Sp z oo POPRZEZ WZMOCNIENIE STRATEGII DZIAŁANIA importu – ETAP I – szkolenia z obslugi klienta
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Quest poprzez rozpoczęcie działalności eksportowej – treningi pracownicze
 • 44TMS -model zarządzania kompetencjami i rozwojem pracowników za pomocą e-usług świadczonych w modelu SaaS – treningi z zarządzania czasem
 • Autonomic AirSync: model Zarządzania Sieciami Bezprzewodowymi Nowej Generacji (PKWiU 6201120) – warsztaty z kreatywności
 • Benefito – zaawansowana struktura bezobsługowej obsługi programów lojalnościowych – warsztaty z zarządzania projektem
 • Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym – warsztaty z konfliktów
 • Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany – szkolenia ze stresu
 • Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej – treningi biznesowe
 • e-Fachowiec – bezobsługowe kojarzenie zleceniodawców i wykonawców usług – szkolenia negocjacyjne
 • zdigitalizowana platforma rozwoju Przedszkolaka – treningi biznesowe