Ćwiczenia kreatywne – fundamenty teoretyczne do egzaminu


Ogłaszamy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Gry Eksperymentalne akceptujemy poniższe publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja strategiczna – „Status osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie społeczno-prawnym” i „Świat grozy w filmach Alfreda Hitchcoca”
  • gra zespołowa : „Patologie i dewiacje społeczne jako wyzwania współczesnego społeczeństwa” oraz „Techniki manipulacji w tekstach reklamowych”
  • zabawa edukacyjna – „Filmowe wyobrażenie wątków ewangelicznych” oraz Symulacje Biznesowe oraz „Bunt przedmieść Paryża z listopada 2005 roku w zwierciadle prasy francuskiej na tle porównawczym”
  • zabawa językowa : „Historia i filmowa legenda „Titanica”” i „Zmiany portretu kobiety w literaturze rosyjskiej XIX wieku”
  • symulacja edukacyjna – „Cywilizacja śmierci – kulturowe uwarunkowania zachowań proekologicznych” oraz „Komunikacja przedsiębiorstwa jako element marketingu i wizerunku firmy”
  • gra słownikowa : „Idea olimpizmu i środki przekazu nowożytnych letnich Igrzyskach Olimpijskich” i „Atrakcyjność turystyczna wybranej miejscowości na modelu Barcelony”
  • symulacja komunikacyjna – „Globalizacja współczesnego świata” i „Uniwersalne prawdy bajki. Rola Ignacego Krasickiego w rozwoju gatunku”
  • symulacja komunikacyjna : „Żandarmeria Wojskowa. Struktura zadania prawne sspekty funkcjonowania” oraz „Funkcjonalność komunikacyjna portalu Wirtualna Polska”
  • gra zespołowa – „Charakterystyka temperatury powietrza w Bialej Podlaskiej w latach 1991-2010 na podstawie danych obserwacyjnych siatki regularnej E-OBS” i „Miłość tragiczna w ujęciu pisarzy romantycznych”