Rekomendacje – trenerzy z myślenia strategicznego – Ośrodek Doradztwa

Baza zarekomendowanych do drugiego etapu wnioskodawców w programie grantów Szwajcarskiego Grantu Kapitałowego:

  • G4/D/ŚLĄSKIE-, unowocześnienie innowacyjnej technologii w celu wprowadzenia na rynek polski innowacyjnych produktów, ERG SPÓŁKA AKCYJNA, . Dla tego projektu zaakceptowano subwencję na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Szymon Kudła. Zalecane szkolenia w spółce Certes
  • C6/P/LUBUSKIE-, Innowacyjny proces doczołowego zgrzewania płyt z tworzyw wielkocząsteczkowych umożliwiający produkcję ulepszonych wyrobów: zbiorników magazynowo–procesowych i aparatów technologicznych., LECH-PLAST TYCZYŃSKI GOTWALD-TYCZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dofinansowanie na symulacje team building. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia z komunikacji najlepiej zrealizuje trener mający dobre opinie.
  • CF9/Y/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Rozwój przedsiębiorstwa poprzez kompleksowe przygotowanie innowacyjnego zautomatyzowanego procesu znakowania i wytwarzania produktów, z wykorzystaniem innowacyjnej internetowej aplikacji do projektowania D., Tomasz Chmielniak Media , Dla tego wniosku ogłoszono dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Grzesiak. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Certes
  • 2/T/ŚLĄSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej e-usługi Inteligentny Menedżer Restauracji w firmie oraz innowacji nie technologicznych., PRO-IT SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku przyznano dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Avenhansen
  • FA9/F/OPOLSKIE-, Rozwój przedsiębiorstwa poprzez przystosowanie do potrzeb innowacyjnej technologii produkcji znaków drogowych., FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA „KRUPIŃSCY II” SPÓŁKA JAWNA, Dla tego wniosku zaakceptowano dotację na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Batko. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Avenhansen
  • B6/G/MAŁOPOLSKIE-, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wielopoziomowe usprawnienie innowacji produktowej w zakresie wykonywania dużych pudeł klapowych i przekładek., HMB ZAKŁAD MECHANICZNY MGR INŻ. HENRYK BARZYCKI, Dla tego zgłoszenia przyznano subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Skała. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Brainstorm
  • A6/X/PODKARPACKIE-, Wykorzystywanie innowacyjnej, opatentowanej technologii kaset filtrujących, jako wyposażenia browaru rzemieślniczego, służącej do produkcji napojów niskoalkoholowych i piwa., ZAKŁADY MIĘSNE DYSTRYBUCJA W ŻYWCU SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener HR: Szymon Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Mindlab
  • AC6/B/ZACHODNIOPOMORSKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacyjnej technologii iMachining do projektowania i zarządzania procesami obróbki metali wraz z zastosowaniem termokurczliwego stanowiska systemu mocowań., SILMA TOOLS , Dla tego projektu zaakceptowano środki na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Nęcki. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji House of Skills
  • 0/P/LUBUSKIE-, Zakup lasera SmartXide DOT0/W/ŚWIĘTOKORZYSKIERF, INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK.MED.DANUTA KULIK, P.H.U.REIFEN DANUTA KULIK, AUTO EXPRESS KULIK, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subsydia na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Nęcki. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Progress project