Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Opuszczanie pracy przez choroby stanowi ogromny problem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie może wykonywać zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za ten okres odpowiednie wynagrodzenie. Do określonej liczby dni na zwolnieniu wypłaca je firma, a później ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi bardzo przydatna jest prewencja, z takich też powodów w działania tego typu angażuje się też często PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały liczne szkolenia i warsztaty związane z ta tematyką.

Pracodawcy przy tym projekcie mogą skorzystać poza tym z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą zbadać skalę ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Tym sposobem będzie można zainicjować skuteczne działania zapobiegające, a także zacząć wdrażać środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu zawodowego.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z bardzo często występujących przyczyn nieobecności pracowników. Szacuje się, że blisko sześćdziesiąt procent lekarskich zwolnień będzie skutkiem postępujących problemów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu zgłaszane są częściej wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Za długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na wielu różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Powoduje narastające kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a zostawiony bez leczenia stać się może powodem groźniejszych chorób. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet zakończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy często nie mają nawet świadomości, ile niepożądanych skutków może dla nich nieść stresujące życie. Skutki tego typu sytuacji będą się również odbijać na funkcjonowaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.