Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby stanowi ogromny problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taki pracownik nie wykonuje zawodowych obowiązków, lecz należy mu się dodatkowo za ten okres wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do pewnej liczby dni na zwolnieniu wypłaca je właściciel firmy, a potem obowiązek ten przejmuje ZUS.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami ważna jest prewencja, z takich też powodów w tego typu działania często się też angażuje PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie negatywnym negatywnym skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały specjalistyczne warsztaty i szkolenia poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm przy tym projekcie mogą skorzystać poza tym z dostępnych narzędzi, które pozwolą oszacować wysokość ryzyka w firmach, które do nich należą. Tym sposobem można będzie zainicjować odpowiednie działania zapobiegające, a dodatkowo zacząć wdrażać profilaktycznie środki chroniące przed występowaniem stresu zawodowego.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z występujących najczęściej powodów chorób pracowników. Ocenia się, że blisko sześćdziesiąt procent zwolnień lekarskich jest rezultatem problemów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Za długo trwający stres negatywnie się odbija na wielu różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować rosnące kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia może się stać przyczyną poważniejszych dolegliwości. Zbyt długie narażanie na duży stres zakończyć się nawet może ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie mają zupełnie świadomości, ile niepożądanych skutków dla nich może nieść życie w stresujących warunkach. Skutki takiej sytuacji będą się również odbijać na działaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.