Czy automatyzacja pracy ma wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie kilka miesięcy to poprawiająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie uzyskało najmniejszy od 1991 roku poziom. W październiku bieżącego roku miało wartość 8,2 procenta, a jakieś spadki widoczne były aż w 14 województwach. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z zatrudnieniem dobrych pracowników.

Z całą pewnością taka sytuacja ma miejsce w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to oni dyktują warunki. Jednak bardzo podoba sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz to nowych branżach, także w obszarach, w których jeszcze do niedawna warunki dyktowały firmy.

Tego typu sytuacja jest bardzo korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, ale także dla gospodarki, jaką będzie rozruszał odpowiedni wzrost wypłat. Oprócz tego duże znaczenie zaczynają mieć dodatkowe benefity, jakimi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich na przykład sportowe karty, prywatną opiekę zdrowotną czy też ubezpieczeniowe pakiety dla pracownika i jego rodziny.

Co interesujące, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie obserwowany jest regularny wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w 2017 roku ogólna liczba ludzi nie mających zatrudnienia osiągnąć nawet poziom blisko 200 milionów. Najważniejszym powodem takiego stanu rzeczy jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo tez wielu osób, rozwój technologiczny i zwiększająca się automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na ilość bezrobotnych. Takie hasła usłyszeć już można od dziewiętnastego wieku, a nadal pomimo stosowania ogromnych ilości maszyn i urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne powodują znikanie pewnych profesji i powstawanie zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Dlatego też widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować powinny w swój rozwój i nie bać się zmian.