Środki Unijne na szkolenia HR


Informujemy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Lubuski Program Pomocowy” do merytorycznego etapu dopuszczono tu wymienione projekty:

 • zbudowanie mobilnej Platformy Narzędzi Analizy Ekonomicznej – szkolenia z delegowania
 • stworzenie elektronicznej, bezobsługowej platformy aukcyjnej przez spółkę MSP Polska Sp z oo – treningi z asertywności
 • TreningiZarządzanie Czasem W Tarnowie – szkolenia negocjacyjne
 • stworzenie platformy B2B dla sieci sprzedaży produktów edukacyjnych RoboCAMP – szkolenia z zarządzania czasem
 • wypracowanie portalu umożliwiającego wspólną pracę oraz tworzenie witryn intranetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw – warsztaty firmowe
 • wypracowanie serwisu cyfrowego z pakietem nowoczesnych e-narzędzi wspomagających kreowanie i realizację kampanii e-marketingowych MŚP – szkolenia z konfliktów
 • zbudowanie usługi e-firma umożliwiającej prowadzenie dokumentacji firmy oraz rozliczenie podatków dochodowego i VAT – warsztaty z przywództwa
 • przyrost potencjału badawczego laboratorium poprzez zastosowanie nowoczesnych procedury – warsztaty handlowe
 • zoptymalizowanie potencjału przedsiębiorstwa przez innowacyjną technologię cynkowania ogniowego produktów stalowych – treningi miekkie
 • „Koncepcja systemowo – przestrzenna dla terenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą” – treningi sprzedażowe
 • Badania i unowocześnienie procedury współspalania w kotłach na paliwo stałe Vulcan 300 PKWiU: 282212-0030 Kotły centralnego ogrzewania, ogrzewane paliwem stałym – treningi pracownicze
 • Badania nad redukcją masy amortyzatorów samochodowych wraz z implementacjam – 3430 (PKWiU 2004) – szkolenia z asertywności
 • Biodegradowalne wyroby włókniste – szkolenia HR
 • Centrum Innowacji ATM – warsztaty zamkniete
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej przez firmę OLIMP Laboratories Sp z oo w ramach międzynarodowej procedury PCT – treningi z komunikacji
 • E-aktywni – cyfrowy serwis do zarządzania obiektami sportowymi – szkolenia z komunikacji
 • Ekspansja na rynkach zagranicznych-II etap – szkolenia z zarządzania czasem