Ćwiczenia menedżerskie – materiały do egzaminu


Zawiadamiamy że na studiach Trening Interpersonalny i Symulacje Doświadczalne akceptujemy następujące tematy do pracy dyplomowej:

  • zabawa słownikowa : „Atrakcyjność turystyczna Antwerpii” i „Internet globalne zagrożenie kulturowo-cywilizacyjne”
  • symulacja decyzyjna : „Obraz sekt w ujęciu Kościoła Katolickiego” oraz „Obraz współczesnej młodzieży polskiej i japońskiej na podstawie filmów”
  • zabawa językowa : „Tren – modyfikacje i trwanie gatunku literackiego (na danych źródłowych z wybranych utworów Jana Kochanowskiego, Sebastiana Fabiana Klonowica i Zbigniewa Herberta)” i Samorozwojowe Gry Strategiczne oraz „Świat jest teatrem, aktorami ludzie czyli medialny ekshibiocjanizm jako spektlakt jednego aktora”
  • symulacja edukacyjna – „Recepcja antyku na studium przypadku komiksów Asteriks i Obeliks” oraz „Susze meteorologiczne w Polsce srodkowo-wschodniej”
  • symulacja menedżerska : „Facebook jako narzędzie marketingu społecznościowego firm” i „Ewolucja mechanizmów propagandy w środkach komunikacji masowej”
  • symulacja edukacyjna : „Prawa kobiet w państwach Unii Europejskiej na modelu Polski, Francji i Wielkiej Brytanii ” i „Szlaki turystyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego”
  • symulacja słownikowa : „Funkcjonalność komunikacyjna portalu Wirtualna Polska” oraz „Współczesne zjawiska globalizacji a procesy regionalizacji w Unii Europejskiej”
  • zabawa edukacyjna : „Czy w Polsce potrzebna jest instytucja prezydenta” oraz „Słownictwo dotyczące wojny – na podstawie artykułów związanych z wojną w Iraku”
  • gra słownikowa : „Gnieźnieńskie szyldy sklepowe a ustawa o języku polskim” oraz „Komunikacja wsród spostowców. Na modelu grupy maratończyków”