Środki Unijne na szkolenia dla firm


Uczestnicy ze współpracujących z nami stale przedsiębiorstw zgłosili wnioski o dotacje i pod opieką naszych doradców przesłali wymagane dokumenty do odpowiednich funduszy.
Informujemy że w ramach funduszu unijnego „Pomorski Program Społeczny” na dwudniowe Szkolenia Praca Zespołowa dotację dostały wymienione tutaj projekty:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Wydziału Administracyjnego w przedsiębiorstwie Urzędzie Miejskim Tarnobrzeg
 • Szkolenie zarządzania firmą bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • „progres konkurencyjności JARS sp. z o.o. przez inwestycje w działalność badawczo – rozwojową”
 • import wysokoefektywnych urządzeń wymuszania przepływów i filtracji wody.
 • innowacyjny aparat EKG
 • opracowanie harmonogramu ekspansji eksportu dla Wamtechnik sp. z o.o.
 • sporządzenie metodyki produkcji lekkich i wytrzymałych ram wózków inwalidzkich GTM
 • opracowanie i implementacja metodyki produkcji papieru na bazie makulatury.
 • opracowanie i wdrożenie narzędziowego systemu pozyskanieu i sprzedaży mikrosfery przez EKO EXPORT w Bielsku-Białej
 • sporządzenie i komercjalizacja serwera połączeń IP PBX GAMMA opartego na technologii VoIP.
 • opracowanie i wdrozenie modelu kształtowania parametrów złacza laserowego z zastosowaniem dynamiki długosci ogniska wiazki Kody PKWiU: 72.19 i 25.6 według PKWiU 200
 • opracowanie receptury i procedury produkcji uszczelniacza butylowego z recyklatu gumowego.
 • struktura e-learningowa do nauki języka angielskiego dedykowana dla młodzieży dyslektycznej
 • koncepcja internetowa Galeria Handlowa
 • przygotowanie założeń i uruchomienie interdyscyplinarnego programu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa
 • projekt informatyczny klasy BPM realizujący i kontrolujący funkcjonowanie procesów w przedsiębiorstwie. PKWiU 72.22.12-00.00
 • model wymiany zasobów w procesie realizacji badań rynkowych i audytu sprzedaży
 • wdrożenie platformy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wytworzenie produktów cyfrowych- masowych gier internetowych MMO.
 • implementacja nowoczesnego procesu informatycznego do narzędziowej wymiany informacji między Spółką ELWET a jej Partnerami.
 • uruchomienie harmonogramu rozwoju importu w przedsiębiorstwie Extrem Sp. z o.o.
 • uruchomienie zoptymalizowanego procesu produkcji pomp wirowych i tłoczni ścieków.
 • implementacja innowacji technologicznych i produktowych w firmie HYBRES z Rzeszowa
 • stworzenie cyfrowego systemu wspomagającego organizację Konferencji (SysKonf.pl)
 • stworzenie internetowego portalu konferencyjnego zapewniającego dobór informacji, obsługę promocji, komunikację oraz rejestrację uczestnictwa i płatności.
 • stworzenie elektronicznego serwisu o nieruchomościach z woj. łódzkiego przeznaczonych na sprzedaż.

  Tagi: szkolenia z zarządzania, szkolenie kierowników