Jakimi metodami są oceniane zawodowe kompetencje pracowników.

Różnego rodzaju firmy i przedsiębiorstwa przyjmują zróżnicowane czynniki jeżeli będzie chodzić o ocenę pracowników. Kryteria te często się opierają dużo bardziej na wzajemnych relacjach, niż na faktycznej weryfikacji czyiś umiejętności. Z kolei w innych są stosowane narzędzia i techniki, które mają na celu zmierzyć szczegółowo wszystko, co się wiąże z pracą danej osoby.

Aktualnie rosnącą popularnością zaczynają się cieszyć różne narzędzia do dokonywania ocen kompetencji zawodowych. Wykorzystywane są one na przykład przy przyjmowaniu nowych ludzi, żeby sprawdzić ich przydatność dla firmy, ale również w czasie okresowych ocen pracowników. Do takich ocen bierze się przede wszystkim umiejętności oraz wiedzę, ale wraz ze sposobem zachowania i zaangażowaniem.

Spośród sporej liczby oferowanych metod wyróżnia się szczególnie Assessment/Development Center, uznawana obecnie za najbardziej skuteczną pod tym względem. Statystyki pokazują, że jej skuteczność może sięgać nawet 76%, daje to to poziom, do którego wszystkie inne techniki nie zbliżają się nawet. Oczywiście należy ją w odpowiedni sposób wykorzystać, ponieważ tylko wtedy całość będzie efektywna.

Międzynarodowi specjaliści opracowali jakiś czas temu precyzyjne zalecenia, dotyczące przeprowadzania całego procesu. Wskazują przy tym na kilka istotnych obszarów, które należy brać pod uwagę przy wykonywaniu ocen, a których zaniedbanie może się przyczynić do niepoprawnych wniosków.

Po pierwsze bardzo ważną rolę będzie tutaj odgrywać odpowiednia analiza miejsca pracy. Przeprowadzona ona powinna być w taki sposób, żeby pozwolić na określenie kompetencji i wskaźników efektywności. Stanowi to niezwykle ważny punkt, gdyż od tego zależeć będą dalsze zadania, które zostaną wręczone pracownikowi.

Ważne jest także wykorzystanie wielu różnych metod, dzięki którym da się na różnych płaszczyznach oceniać oraz badać zakres kompetencji. Przeprowadzana analiza powinna mieć przynajmniej jedną symulację związaną ze wskaźnikami efektywności jeśli chodzi o dane stanowisko pracy. Wśród najczęściej używanych wymienia się odgrywanie roli, prezentacje, dyskusje grupowe oraz koszyk zadań.