Jakimi metodami są oceniane zawodowe kompetencje pracowników.

Różnego rodzaju firmy i przedsiębiorstwa przyjmują zróżnicowane czynniki jeżeli będzie chodzić o ocenę pracowników. Kryteria te często się opierają dużo bardziej na wzajemnych relacjach, niż na faktycznej weryfikacji czyiś umiejętności. Z kolei w innych są stosowane narzędzia i techniki, które mają na celu zmierzyć szczegółowo […]