Informacja – egzamin – Szkolenie Dla Trenerów

Ogłoszenie – test – Szkoła Dla TrenerówNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kursantów „Szkoła Wykładowców Sprzedaży:

Zadaniem kandydata w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych członków jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a w kolejnym kroku zorganizowanie dla niej warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Pierwszym projektem winien być moduł interpersonalne szkolenia z komunikacji

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TEŻ NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Psychologia perswazji – skuteczne techniki wywierania wpływu na ludzi
 • Jak być bardziej kreatywnym
 • Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera
 • Mentoring, czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY CMOLAS
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PORĄBCE USZEWSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ NA TERENIE ZIEMI DARŁOWSKIEJ I GMIN OŚCIENNYCH
 • WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
 • KLUB SPORTOWY „BÓR”
 • STOWARZYSZENIE GÓRNICZE „SUTORIS” IM. ANTONIEGO LANGERA
 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GÓRNICZYCH ORKIESTR DĘTYCH „GÓRNIK”
 • STOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW IMIENIA IRENY RAJKOWSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE „PUCH OSTU”
 • RADOMSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
 • STOWARZYSZENIE „ZAWSZE MOŻNA POMÓC”
 • STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE
 • „PRZEZ NAUKĘ I SPORT DO SUKCESU” STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W KRAKOWIE
 • „FUNDACJA JOLANTY I LESZKA CZARNECKICH”
 • EDUKACYJNA FUNDACJA IM. PROF. ROMANA CZERNECKIEGO EFC