Powiadomienie – test – Szkolenie Dla Trenerów

Ogłoszenie – egzamin – Kurs CoachówW tym miejscu prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Akademia Trenerów Interpersonalnych:

Rolą kandydata w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a w drugiej części zadania przygotowanie dla niej warsztatu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj problemów.

Wiodącym fragmentem zaliczenia musi koniecznie zostać blog seminaryjny tematyczne szkolenia z negocjacji

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA DODATKOWO NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • efektywne negocjacje
 • Kluczowe umiejętności współczesnej asystentki- sekretarki
 • wykłady z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie ludźmi w organizacjach pozarządowych


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ
 • LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANINA”
 • SALEZJAŃSKIE CENTRUM SPORTOWE „AMICO”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI LIPSKIEJ „POWIŚLE” W LIPSKU
 • FUNDACJA GODNE ŻYCIE
 • BRODNICKI KLUB SPORTOWY „SPARTA”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ZA GŁOSEM SERCA”
 • STOWARZYSZENIE PROMOCJI SPORTU
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ „TRIADA”
 • STOWARZYSZENIE „NASZE ŻYCIE”
 • „STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MROZÓW”
 • FUNDACJA ŻYCIA PODKARPACKIEGO – PODARUJ DZIECIOM RADOŚĆ
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • STOWARZYSZENIE SALUTARIS
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY „PRO EUROPA”