Dofinansowanie na treningi zamknięte


Zawiadamiamy że w ramach funduszu europejskiego „Warmińsko Mazurski Fundusz Strukturalny” do eksperckiego etapu zaakceptowano poniższe granty:

 • – szkolenia z delegowania
 • stworzenie kompleksowej usługi elektronicznej w zakresie marketingu terytorialnego (e-marketing) – warsztaty interpersonalne
 • Kursy Dla Departamentów Zbytu W Kielcach – warsztaty z przywództwa
 • zbudowanie pierwszego w Polsce profesjonalnego portalu dostarczającego kompleksową usługę e-surfpeople dla ludzi nadających na tych samych falach – szkolenia interpersonalne
 • stworzenie portalu edukacyjno-rozrywkowego z utworami audio – wizualnymi dla dzieci – szkolenia firmowe
 • zbudowanie serwisu i e-usług z branży utrzymania czystości szansą na wzrost konkurencyjności firmy TS – warsztaty z przywództwa
 • wypracowanie wspólnego przedsięwzięcia biznesowego prowadzonego w formie elektronicznej pomiędzy spółką Solimpex a jej wybranymi partnerami biznesowymi – szkolenia z przywództwa
 • przyrost innowacyjności przedsiębiorstwa Globema poprzez realizację badań przemysłowych oraz rozwojowychPKWiU-722212 – szkolenia z delegowania
 • zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowoczesnego procesu IT łączącego i usprawniającego procesy B2B – szkolenia z konfliktów
 • Archiwizacja i odzyskiwanie danych w formie e-usługi – warsztaty interpersonalne
 • standaryzacja procesów biznesowych firmy CB SA i jej kooperantów poprzez wdrożenie platformy B2B – treningi z przywództwa
 • Bioaktywacja siarki odpadowej na potrzeby rekultywacji i nawożenia gleb – szkolenia interpersonalne
 • Budowa nowoczesnego modelu B2B integrującego OPONEOPL z dostawcami hurtowymi opon – warsztaty z zarządzania czasem
 • Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych – warsztaty biznesowe
 • Dokonanie zgłoszenie wynalazku przedsiębiorstwa M-3 Iwona Pacura – szkolenia sprzedażowe
 • Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię wyrobu farb proszkowych – szkolenia z kreatywności
 • cyfrowa wymiana zasobów jako narzędzie automatyzacji procesów biznesowych w firmie ABT AUTONISS – szkolenia menedżerskie