Informacja – egzamin – Szkolenie Trenerskie

Ogłoszenie – weryfikacja – Szkoła Dla TrenerówNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kursantów „Szkoła Coachów Przywództwa:

Zadaniem trenera w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych pracowników jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a w drugiej części zadania przygotowanie dla niej warsztatu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj problemów.

Głównym projektem jest temat treningi psychologiczne

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE DODATKOWO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Zarządzanie wartością klienta
 • Ms project – podstawy zarządzania projektami
 • Komunikacja z różnymi typami osobowości
 • Tematyczne sesje warsztatowe dla kadry zarządzającej


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ REALIZACJA SZKOLENIA:

 • HOSPICJUM DOMOWE IM. KS.EUGENIUSZA DUTKIEWICZA SAC PRZY PARAFII ŚW.KATARZYNY W JASTRZĘBIU ZDROJU
 • GMINNE STOWARZYSZENIE PARTNERSKIE „PARTNER”
 • STOWARZYSZENIE INSTYTUT ŚLĄSKI
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH SODALICJI MARIAŃSKICH
 • BESKIDZKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE „REKORD”
 • STOWARZYSZENIE ODBUDOWY BYDGOSKIEJ FONTANNY „POTOP”
 • „TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z DOMU DZIECKA W TRZCIŃSKU-ZDROJU
 • FUNDACJA „PEDAGOGIUM”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROPSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY „PRO FAMILIA”
 • FUNDACJA „POMOC ZESPOŁOWI SZKÓŁ W MICHAŁOWIE”
 • „NIE BIORĘ, CHCĘ NORMALNIE ZARABIAĆ”
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RADOMSKIEJ FARY
 • FUNDACJA NA RZECZ WPIERANIA RENOWACJI ZABYTKÓW MOTORYZACJI ORAZ EDUKACJI