Dlatego coaching nie jest lekiem na rozwiązanie każdego problemu.

Coaching stał się ogromnie chętnie używanym wśród licznych osób określeniem. W praktyce będzie to wsparcie innych osób w tym, żeby mogli oni jeszcze lepiej działać i zdobywali kolejne szczyty własnych możliwości. Coaching wiąże się nierozerwalnie z trenerem osobistym, którego zadaniem jest wsparcie swojego podopiecznego w zdobyciu celów, które on sobie wyznaczy.

Przez ostatnie lata dookoła coachingu wyrosło wiele mitów, jakie wynikają z różnorodnych powodów. Część osób widzi w tym panaceum na swoje problemy w życiu osobistym i zawodowym, z kolei inni kierują się modą, nie zawsze będąc świadomymi, na czym coaching polega. W rezultacie będzie to wszystko prowadziło do mało realnych celów, a w rezultacie przykrych rozczarowań.

Częstym problemem jest na przykład twierdzenie, że skoro coach już został zatrudniony, to będzie on mógł doprowadzić do oczekiwanych zmian bez większego wysiłku jeśli chodzi o pracę osoby, którą się opiekuje. A w rzeczywistości sytuacja znacznie inaczej będzie wyglądać. Coach powinien być osobą, która pokaże cel i daje motywację do tego, żeby działać, ale większość pracy i tak musi wykonać dana osoba.

Kolejnym problemem będzie uważanie, że sama obecność coacha, osobowość i doświadczenie jego osoby bardzo szybko dadzą pożądane rezultaty, w wielu przypadkach stwierdzenie takie będzie się słyszało od przełożonych czy kolegów. A przeważnie po odbyciu paru sesji będzie się okazywało, że oczekiwane zmiany będą wymagać jednak dużej determinacji i własnej pracy, i bardzo szybko pojawia się zniechęcenie oraz rozczarowanie.

Rzecz jasna wcale tak nie jest, że coaching będzie posiadał same ujemne strony i nigdy się nie sprawdzi, bo tak czy inaczej jest to metoda która się cechuje dużą skutecznością i efektywnością. Wymagać jednak będzie odpowiedniego podejścia tak naprawdę od samego początku, sporo problemów bierze się bowiem z całkowitego niezrozumienia tego, na czym praca z coachem się opiera.

Gdy ktoś świadomie będzie się decydował na jakiekolwiek zmiany w życiu, które prowadzi i jest zdecydowany, aby tego dokonać, to dobry coach może mu w tym bardzo pomóc. Przede wszystkim będzie on pokazywał ścieżkę, jaką należy podążać, żeby zmiany, które się planuje faktycznie poszły w odpowiednią stronę.