Być na topie – kilka sugestii od rekruterów

Zaprosiliśmy doświadczonego konsultanta personalnego z popularnego vortalu ogłoszeń o pracę szukampracy.pl do opracowania komentarza dot. poprawy swojego wizerunku w oczach pracodawców. Zapraszamy do lektury jego tekstu.

Curriculum vitae odgrywa kluczową rolę w procesie rekrutacyjnym. Z tej przyczyny zanim przekażesz własne curriculum vitae pracodawcy, dokładnie je przeanalizuj pod względem potencjalnych omyłek. Okazuje się, iż istnieje kilka rażących i na nieszczęście często występujących uchybień w CV. Jakiego typu?

1. Nadmierne rozwodzenie się bądź zbyt dużo oczywistości
Podczas układania CV należy utrafić w rozwiązanie uśrednione. CV nie jest historią naszych losów czy jakimś esejem, stąd pół arkusza A4 w dziedzinie własnego hobby to zdecydowanie przesyt. Nie można jednakowoż popadać w drugą skrajność, tzn. używać zbyt wielu frazesów. Na przykład deliberując o swojej edukacji, warto podać konkretną uczelnię wraz z danymi teleadresowymi, kierunek, jaki ukończyliśmy, jak również termin pobierania nauki. Taka wzmianka jest treściwa i zapewnia rekruterowi konkretną wiedzę odnośnie do naszej edukacji. W sytuacji gdy chcemy napisać co nieco o indywidualnych zamiłowaniach, nie wymieniajmy ich jednym cięgiem, nie piszmy także nagminnie występujących sformułowań z kategorii: lubię literaturę (jaki gatunek czytasz najczęściej?), lubię kino (jakie filmy?), lubię muzykę (słuchać muzyki, nucić, grać na perkusji?). Takie ogólniki nie dostarczają tak naprawdę szczególnie treściwych informacji na temat aplikującego. O wiele lepiej napisać niewiele, lecz wyraziściej, tzn.: interesują mnie publikacje napisane przez Tadeusza Konwickiego, fascynuję się dorobkiem Rona Howarda, lubię uwieczniać przyrodę (zdobyłem nagrodę w konkursie ……….) itd. Tego rodzaju uszczegółowienia pokazują, iż mamy jakąś konkretną wiedzę w pewnej dziedzinie, a nasze zainteresowania nie są rezultatem ślepego trafu.

2. Zbyt rozbudowane curriculum vitae
Częstym uchybieniem jest także nadmiernie długie curriculum vitae. Najlepszą długością będzie jedna, najwięcej dwie strony klasycznego formatu.

3. Niedostatek właściwego formatowania, niewystarczająco wyrazisty dokument
Tworząc CV, należy wykorzystać konkretny układ, który nada mu styl oraz spowoduje, iż CV będzie przystępne. Niedostatek tych czynników może spowodować, iż pracodawca może nie zechcieć zadać sobie trudu przejrzenia naszego życiorysu zawodowego.

4. Niewłaściwe formatowanie
Właściwie sformatowany dokument to dokument przejrzysty. Stąd tworząc CV, zadbaj np. o unormowanie systemu wyszczególniania lat czy też chronologiczne prezentowanie faktów. Według przyjętych norm musisz też posortować swoje wykształcenie i historię zatrudnienia od najnowszych do najmniej aktualnych danych. Unikaj też ręcznego ustalania formatu – niedobór tabulatorów, ręczne wypunktowania lub niezautomatyzowane ustalanie marginesów prezentują się bardzo niedbale.

5. Niewłaściwe zdjęcie
Podstawowym defektem, który niestety notorycznie występuje w curriculum vitae, jest nieodpowiednie zdjęcie. Aż ciężko zrozumieć, iż nadal przewijają się kandydaci zamieszczający w CV fotografię z wakacji lub ujęcie z drugą osobą. Takie fotografie są wręcz karygodne. Jeśli nie wykonaliśmy stosownego zdjęcia nadającego się do CV, nie zamieszczajmy go dla własnego dobra, zważywszy, iż nie jest to obligatoryjne. W końcu o tym, czy zostaniemy zatrudnieni, nie przesądzi nasza prezencja, tylko nasze zdolności.

6. Uchybienia ortograficzne oraz stylistyczne
Curriculum vitae przesiąknięte błędami świadczy o nierzetelności, dlatego zanim wyślesz bądź wydrukujesz curriculum vitae, upewnij się, czy jest ono poprawne pod każdym kątem. Skoryguj wszystkie literówki, skontroluj przecinki i harmonię wypowiedzi.

Znajdź oferty Praca Wrocław