Ćwiczenia kreatywne – założenia do egzaminu


Informujemy iż na studiach Organizacja Szkoleń i Gry Doświadczalne dopuszczamy prezentowane na niniejszej liście opracowania do superwizji końcowej:

  • gra decyzyjna : „Walory turystyczne Dalmacji” oraz „Termiczne pory roku w Polsce”
  • zabawa decyzyjna : „Nazwy ulic w Międzychodzie w aspekcie historycznym i kulturowym” i „Kulturowo-językowy obraz kobiety w tekstach piosenek zespolu The Beattes”
  • zabawa językowa – „Język angielski w dostępnych aspektach wspołczesnego życia społecznego” i Korporacyjne Gry i „Kultura masowa i środki jej przekazu ”
  • zabawa kreatywna – „Motyw pocałunku w reklamie w nawiązaniu dzieł malarskich i fotografii” oraz „Znane i nieznane oblicza wybitnych postaci historycznych. Studium historyczno – kulturowe”
  • gra strategiczna – „Susze meteorologiczne w Polsce srodkowo-wschodniej” oraz „Rola organizacji pozarządowych w zakresie ochrony praw człowieka”
  • symulacja menedżerska – „Budowa społeczeństwa obywatelskiego na modelu Polski” i „Literatura polska okresu II wojny światowej”
  • symulacja lingwistyczna – „Wizerunek śmierci w literaturze polskiego średniowiecza (na modelu „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” i „Skargi umierającego”)” i „Problem naruszeń w internecie”
  • gra edukacyjna : „Zamek krzyżacki w Malborku. Historia a współczesna przestrzeń kulturowa” i „Tekst tajny – socjolekt więzienny. Przenikalność prasy więziennej do języka współczesnej młodzieży ”
  • symulacja biznesowa : „Negocjacje i madiacje jako sposób rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych” oraz „Kreowanie wizerunku polityka na przykładzie Facebooca”