Środki Unijne na warsztaty z zarządzania


Ogłaszamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Lubuski Fundusz Infrastrukturalny” do finalnego etapu przechodzą tu wymienione granty:

 • zbudowanie zdalnej platformy do bezobsługowej obsługi zleceniodawców w zakresie procesowania i obróbki graficznej – warsztaty ze stresu
 • zbudowanie kompleksowego modelu dHome w zakresie finansowania i obrotu nieruchomościami – szkolenia z konfliktów
 • Konferencje Z Negocjacji – warsztaty HR
 • stworzenie platformy elektronicznej o charakterze usługowo-społecznościowym służącej do gromadzenia, analizowania oraz wymiany informacji dotyczących sympatyków europejskich klubów piłkarskich – warsztaty firmowe
 • zbudowanie portalu na temat ubezpieczeń – warsztaty z konfliktów
 • stworzenie serwisu zdalnego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – treningi firmowe
 • stworzenie społecznościowego portalu zdalnego dla maturzystów Maturzakipl, ułatwiającego organizowanie, zdobywanie i weryfikację posiadanej wiedzy – treningi zamkniete
 • przyrost konkurencyjności i zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne – treningi negocjacyjne
 • zoptymalizowane systemy sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych – treningi firmowe
 • Automatyczny system Informacji Orzeczniczo – Wokandowej – warsztaty z kreatywności
 • certyfikacja procesów biznesowych dzięki wdrożeniu modelu B2B w firmie Zdunek Auto Premium Sp z oo – treningi z przywództwa
 • Bifalina, uzyskanie ochrony własności przemysłowej w trybie PCT na metodę otrzymywania peptydu opioidowego – szkolenia z zarządzania czasem
 • Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę INTERDAM – szkolenia ze stresu
 • Centrum modułowych Materiałów i technologii – szkolenia z zarządzania czasem
 • Doustny innowacyjny lek stosowany w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych związanych z zaburzeniami czynności receptora NMDA – treningi pracownicze
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie modernizacyjnej metodyki produkcji panelowych filtrów powietrza – szkolenia biznesowe
 • Ekologiczne materiały polimerowe do zastosowań w budownictwie i przemyśle chemicznym – warsztaty z zarządzania projektem