Scenki z zarządzania – założenia do pracy zaliczeniowej


Informujemy iż na programie Trening Kreatywny i Symulacje Umiejętnościowe dopuszczamy poniższe tezy do zaliczenia:

  • symulacja kreatywna : „Buddyjski ośrodek medytacyjny Diamentowej Drogi w Poznaniu jako przykład polskiej fascynacji religiami Dalekiego Wschodu” i „Negatywne skutki wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze na przykładach z Polski”
  • zabawa językowa – „Media elektroniczne w systemie komunikacji w organizacjach Unii Europejskiej” oraz „Echa powstania listopadowego w literaturze polskiej (na przykladzie „Kordiana” J. Słowackiego i „Nocy listopadowej” S. Wyspiańskiego)”
  • symulacja kreatywna : „Społeczeństwo internetowe poprzez blog” i Gry Biznesowe oraz „Masaż leczniczy i relaksacyjny jako forma odnowy biologicznej w opinii osób powyżej 50 roku życia”
  • gra językowa – „Tragedia i poświęcenie pierwszych chrześcijan w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Rzymie za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego” i „”Utkana z prawdy, a nie ze zmyślenia”. Literatura sfery dokumentu osobistego”
  • zabawa edukacyjna : „Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji Puław i okolic” i „Powiat Gnieźnieński – współczesna problematyka kulturowa w przestrzeni historycznej”
  • symulacja menedżerska – „Interaktywne zachowania językowe na przykadzie komunikacji między twórcą radiowym a odbiorcą” oraz „Wizja społeczeństwa w dramacie naturalistycznym na danych źródłowych z pierwszych utworów Henryka Ibsena i Gerharta Mauptmanna”
  • symulacja decyzyjna : „Miejsce Polski w procesach globalizacyjnych” oraz „Projekt wycieczki pieszej po Beskidzie Żywieckim”
  • symulacja decyzyjna – „Literatura dla dzieci” oraz „Ekumeniczny wymiar pontyfikatu Jana Pawła II. Pielgrzymki Jana Pawła II na Bałkany”
  • gra edukacyjna : „Małzeństwo prawosławne i katolickie – porównanie kultur Wschodu i Zachodu” i „Współpraca partnerska Gniezna z miastami europejskimi”