Opinie – szkolenia z zarządzania – Ośrodek Treningu

Baza dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej wnioskodawców w ramach grantów Islandziego Grantu Szkoleniowego:

  • C2/S/KUJAWSKO POMORSKIE-, Innowacyjny system zarządzania ruchem klientów w placówkach medycznych, „GANSO” SA, Dla tego wniosku zaakceptowano dotację na symulacje strategiczne. Proponowane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami.
  • 4/T/OPOLSKIE-, ekonomizacja innowacji technologicznej i produktowej w oparciu o własne wzory., PROSPERPLAST SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Dla tego projektu przyznano subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Tymochowicz. Zalecane szkolenia w agencji Schenk Institute
  • A3/R/LUBELSKIE-, Profesjonalizacja, komercjalizacja i kompleksowe przygotowanie innowacyjnych procesów w zakresie kompleksowej innowacyjnej usługi inspekcji i robót kanalizacyjno – renowacyjnych w oparciu o mobilną linie wielosegmentową., Bielski Zakład Instalacyjny „EL-GAZ-S” Marek Ścisłowski, Dla tego aplikacji zaakceptowano finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Santorski. Zalecane w fundacji Integra Consulting
  • AA9/W/PODLASKIE-, Interaktywny asystent rehabilitacyjno-treningowy Medi-Pro, COMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu zaakceptowano środki na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Nęcki. Zalecane w agencji Akademia przygoda
  • B3/H/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, wzrost konkurencyjności firmy poprzez skoordynowane uruchomienie na rynek innowacyjnej usługi realizacji badań dermatologicznych na odległość., SKINEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia przyznano finansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Herra. Zalecane szkolenia w spółce Progress project
  • E4/P/DOLNOŚLĄSKIE-, ekonomizacja innowacji w zakresie hydrofobizacji pianki do produkcji elementów wygłuszeniowych i termoizolacyjnych, „MAAD” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku przyznano środki na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Herra. Zalecane szkolenia handlowe w agencji IBD Business School
  • H6/H/ŁÓDZKIE-, Security Operations Center (SOC) jako innowacyjna usługa dla przedsiębiorstw., netology, Dla tego projektu ogłoszono subwencję na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Marek Grzesiak. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Schenk Institute
  • 2/O/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Innowacyjna metoda przedstawiania użytkownikowi treści z wykorzystaniem inteligentnego algorytmu profilowania dynamicznego, LIFE IN MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu ogłoszono finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Brainstorm