Treningi inspiracyjne – zaproszeni klienci

Poniżej wymienionym osobom serdecznie składamy wyrazy wdzięczności (a ponadto przesyłamy wymienione poniżej prezenty) za kilka chwil dedykowanych na uzupełnienie kwestionariusza, który realizowali nasi facilitatorzy Grzegorz PurcelewskiRaczkowski, Cyrus Tokarczuk, Dezyderiusz Lewandowski i Teodor Kryś w czasie kursu Warmińskie Filmowe Szkolenia Integracyjne i Team Building

  • Dobiesław Lipski, Funkcjonariusz inspekcji celnej, Klembów, wygrywa bilet na panel dyskusyjny „Ms project – podstawy zarządzania projektami” lub warsztat komunikacji i współpracy oraz wydawnictwo „zarządzanie biblioteką: najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim: wybór tekstów”
  • Piotr Czech, Nauczyciel akademicki , Waganiec, dostaje od nas zaproszenie na kurs „zarządzanie dla zwiększenia produktywności – treningi dla brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników niższego szczebla oraz kadry zarządzającej wyższego szczebla” lub wyjazd team building oraz publikację „Podstawy pedagogiki pastoralnej”
  • Daniel Giergielewicz, Inspektor ochrony danych osobowych , Skierniewice, wygrywa bilet na warsztat zamknięty „zarządzanie czasem i organizacja pracy” lub warsztat komunikacji i współpracy a dodatkowo książkę „Ekonometria 2(40) 2013”
  • Jeremiasz Kudlik, Inżynier elektryk, Rychliki, przyznajemy darmowy wstęp na trening „kierowanie produktem (product management)” lub spotkanie firmowe a dodatkowo wydawnictwo „Przemoc i agresja w szkole. Od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania”
  • Adrian Dudek, Dealer aktywów finansowych, Andrzejewo, zapraszamy gratisowo na trening „Konsorcja, partnerstwa i koalicje – efektywna kooperacja w ramach wielu podmiotów” lub spotkanie firmowe a dodatkowo książkę „Dzieci z zaburzeniami łączonymi Trudne ścieżki rozwoju”
  • Edmund Sytek, Wizytator, Grabica, zdobywa wejściówkę na panel moderowany „”rozwiń swój biznes”” lub spotkanie firmowe plus książkę „kierowanie zespołem. Motywacja i działanie”
  • Leokadiusz Wisowaty, Inspektor pracy , Białośliwie, otrzymuje kupon na panel dyskusyjny „ kierowanie jakością w projektach” lub warsztat komunikacji i współpracy a dodatkowo publikację „finanse publiczne”