Nowe treningi HR

 • E-papierowa rewolucja – pierwszy polski czytnik interaktywny
 • Foresight w drzewnictwie – scenariusze ekspansji badań naukowych w Polsce do 2020 roku
 • Globalne centrum usług wspólnych finansowo – księgowych w „Electrolux Poland” – warsztaty interpersonalne
 • innowacyjne elementy modelu konstrukcji i obudowy nowoczesnych, energooszczędnych obiektów budowlanych [PKWIU 2433300] – warsztaty sprzedażowe i wirtualne szkolenia z zarządzania projektem
 • innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego – szkolenia z przywództwa
 • Szkolenia Z Zarządzania Zasobami Ludzkimi – szkolenia ze stresu i coachungowe szkolenia z zarządzania projektem
 • Inteligentna wyszukiwarka i optymalizator działań w zakresie planowania kampanii marketingowych na nośnikach digital signage
 • elektroniczna struktura wspomagajaca zarządzanie pracownikami w programie telepracy – treningi negocjacyjne
 • IP HERMES Ochrona własności przemysłowej w innowacyjnych firmach – warsztaty z komunikacji
 • Koncepcja systemowo – przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory –
 • Medinx – nowoczesne rozwiązanie informatyczne dla sektora ubezpieczeń zdrowotnych – szkolenia z zarządzania czasem
 • Nowe etykiety „wrap-around” w innowacyjnej metodyki w MASTERPRESS SA
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty biznesowe
 • Nowoczesna obsługa klienta – warsztaty pracownicze
 • Ochrona prawna zgłoszenia patentowego: „Sposób suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza” – treningi zamkniete
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do bezobsługowego układania opakowań na paletach
 • PLAN rozwoju importu – warsztaty z przywództwa
 • Pomoc w szkole – koncepcja e-usługowa – treningi z zarządzania czasem
 • POWIEW – program obliczeń Wielkich Wyzwań nauki i techniki
 • system Międzynarodowe plany Doktoranckie – procesy realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych (zwany MPD) – treningi zamkniete
 • Przyjęcie strategii dynamizacji importu szansą na wzmocnienie rynków zbytu przedsiębiorstwa LECH Sp z oo – treningi ze stresu
 • Rodzina mebli MOBILE – ergonomia, funkcjonalność, dostępność
 • Rozwijam się – eksportuję – szkolenia interpersonalne
 • rozwój działalności importowej firmy Grass Cavagna Group Polska
 • wzmocnienie strategii działania działalności eksportowej spółki poprzez opracowanie harmonogramu rozwoju importu – treningi negocjacyjne
 • wzmocnienie strategii działania firmy GRAS przez eksport hydrantu DN33 dzięki opracowaniu planu ekspansji importu
 • skok technologiczny firmy SMAY Sp z oo przez uruchomienie systemu B2B – szkolenia z przywództwa
 • wzmocnienie strategii działania Spółki Ensalta poprzez sporządzenie koncepcji ekspansji importu dla świadczonych usług
 • Społecznościowo – informacyjny portal motoryzacyjny POJAZDYPL – szkolenia z kreatywności
 • Stymulowanie dynamizacji firmy poprzez zmianę procesu produkcyjnego i organizacyjnego dzięki uruchomieniu interaktywnych procesów biznesowych w CFE
 • ToolPool – platforma b2b firmy Advisio sp z oo – szkolenia firmowe
 • Usprawnienie współpracy firmy MOTPOL Sp J (z Płońska) z Partnerami w wyniku rozbudowy systemu informatycznego – szkolenia z asertywności
 • Uzyskanie w kraju i za granicą ochrony prawnej oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego nowych pochodnych IV-rz soli amoniowych oraz metody ich otrzymywania
 • Wdrozenie produkcji nowoczesnych słupów oswietleniowych przy wykorzystaniu innowacyjnej procedury laserowej – szkolenia sprzedażowe
 • wzmocnienie językowe on-line – warsztaty z asertywności
 • wzmocnienie zarządzania IP i IP II
 • Wypromowanie produktów firmy na rynkach zagranicznych w celu zwiększenia wielkości importu i nawiązania nowych kontaktów biznesowych – treningi handlowe
 • Wytworzenie i implementacja Platformy Informacji Gospodarczej 48Polandcom – szkolenia z zarządzania czasem
 • POZYSKANIE I wdrożenie zintegrowaneGO modelU DO ZARZĄDZANIA BIUREM PODRÓŻY
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia sprzedażowe
 • nabycie innowacyjnej maszyny do produkcji kruchych ciastek z ciasta francuskiego – szkolenia z asertywności}