Certyfikowane szkolenia biznesowe

 • e-rower
 • FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • Implementacja środowiska obsługującego rozwiązania analizy efektywności zarządzania portfelami instrumentów finansowych – warsztaty menedżerskie
 • Infrastruktura informatyczna Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej (NCBKF) – treningi sprzedażowe i praktyczne szkolenia zamkniete
 • nowoczesne wzornictwo szansą na poprawę konkurencyjności ZMM MAXPOL – szkolenia zamkniete
 • Szkolenia Z Publicznego Przemawiania – treningi z konfliktów i zamknięte szkolenia z delegowania
 • cyfrowa koncepcja finansowa pozwalająca na porównanie, wybór i nabycie produktów finansowych drogą elektroniczną
 • elektroniczna platforma wspomagajaca zarządzanie pracownikami w modelie telepracy – szkolenia sprzedażowe
 • Inwestycja w innowacyjną technologię produkcji opakowań z tworzyw sztucznych – szkolenia z asertywności
 • Koncepcja systemowo – przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory –
 • Meble z dodatkowymi elementami – wpływ na emocje, interakcje z otoczeniem, zmiany behawioralne – treningi HR
 • NOWA GENERACJA ROZJAZDÓW SZYNOWYCH OTRZYMYWANYCH METODĄ ODLEWANIA ZE STALIWA BAINITYCZNEGO
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty z asertywności
 • Nowe technologie w tłoczeniu oleju podstawą dynamizacji firmy Ferrpol (PKWiU 2829120) – szkolenia firmowe
 • Ochrona własności przemysłowej WALA Sp z oo poprzez rejestrację wzoru wspólnotowego – warsztaty z obslugi klienta
 • Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne
 • Plan intensyfikacji importu – kluczowy etap dla rozpoczęcia dziąłalności eksportowej Tetrafolium – szkolenia interpersonalne
 • nowoczesnego systemu informatyczno telekomunikacyjnego interdyscyplinarnego z procesami – szkolenia biznesowe
 • Pozyskanie inwestora w zakresie finansowania rynku obligacji budowlanych
 • Produkcja modelów oświetleniowych w metodyki AC LED – szkolenia z obslugi klienta
 • Przeprowadzenie badań i implementacja do produkcji nowoczesnego pionowego obrotowego modułowego przenośnika – szkolenia handlowe
 • Rozpoczęcie działalności na rynkach zagranicznych przez Bartex Sp z oo w Żaganiu
 • Etap II – uruchomienie harmonogramu dynamizacji importu – szkolenia z komunikacji
 • skok technologiczny bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów Uczelni publicznych Regionu Świętokrzyskiego
 • rozwój działalności eksportowej poprzez pozyskanie koncepcji ekspansji importu – szkolenia z kreatywności
 • skok technologiczny firmy poprzez eksport w zakresie obróbki elementów metalowych oraz produkcji konstrukcji stalowych
 • wzmocnienie strategii działania firmy SMAY Sp z oo przez wdrożenie systemu B2B – warsztaty ze stresu
 • skok technologiczny spółki SEMICON poprzez eksport
 • Stabilizacji gruntów słabonośnych asfaltem spienionym – szkolenia z obslugi klienta
 • Świadczenie e-usługi generowania perspektyw sprzedażowych (lead generation)
 • Turystyka w siodle – infrastruktura nowoczesnego i unikatowego produktu turystycznego – szkolenia interpersonalne
 • Usprawnienie pracy przedsiębiorstw poprzez zastosowanie aplikacji e-biuro – szkolenia firmowe
 • Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej dla wynalazku pt „Sposób sterowania lampą LED oraz układ sterowania dla lampy oraz lampa LED” na terytorium UE, Chin i USA
 • WIDOK – Własność Intelektualna: Doceniam – Ochraniam – Korzystam – szkolenia z konfliktów
 • wzmocnienie działań importowych EC Engineering poprzez sporządzenie planu rozwoju importu – warsztaty z asertywności
 • wwwe-slupnoeu
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – szkolenia z komunikacji
 • Wzór użytkowy – zespół urządzeń wytwarzania wyrobów kolorowych technologią monopast – szkolenia interpersonalne
 • Zaprojektowanie zbadanie i uruchomienie produkcji ekranów akustycznych przez Moller Polska
 • pozyskanie i implementacja wielopoziomowego systemu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia handlowe
 • Zwiększanie dynamiki rozwoju firmy INFOsystemS SA poprzez import innowacyjnych rozwiązań – szkolenia biznesowe}