Audyt projektu – zaproszenie – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr YFR/15 2 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Agenda debata podczas warsztatu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Ocena jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele Na Szkolenia w Warszawie
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej
 • Badanie beneficjentów ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR


 • Fundusz zostany omówiony w aspekcie wpływu w poniższych dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja dzianin metrażowych
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • Szkoły podstawowe
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Lublin oraz giżycki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne „Meat” S.A. w upadłości, Huta Oława S.A., Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA, Magnum – Centrum Kostki Brukowej, Zakład Instalacji i Konserwacji Anten K.Krzemińska-Kruczek, M. Krzemiński S.C. , Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe VEGA Sp. z o.o. , Aliter Instytut Sp. z o.o. , Firma „TONETIC” Krzysztof Adamczyk, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, Livitec Paweł Starczewski, POWER MEDIA , VARIANT , Centralna Agencja Rozliczeń Sp. z o.o., Patcom Wojciech Wiktor Drewniak, PIN MEDIA

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.