Zawiadomienie – zadania końcowe – Szkolenie Trenerskie

Powiadomienie – test – Szkolenie Dla Trenerów



Niniejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Akademia Instruktorów Wewnętrznych:

Obowiązkiem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a w kolejnym kroku przygotowanie dla niej warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Wiodącym etapem egzaminu jest temat zamknięte szkolenia z komunikacji werbalnej

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU DODATKOWO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Techniki finalizacji i pokonywania obiekcji w sprzedaży
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie: motywowanie podległego zespołu.
 • Ja i mój zespół


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ REALIZACJA SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI RAKOWSKIEJ I REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MUSZYNIE
 • PODLASKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START”
 • ODDZIAŁ KRAJOWEGO TOWARZYSTWA AUTYZMU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
 • STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
 • STOWARZYSZENIE KLUB ŻEGLARSKI – CHEŁM
 • FUNDACJA „ICH DOM” – MIESZKANIA DLA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ DOMY DZIECKA W PŁOCKU
 • TOWARZYSTWO WSPIERANIA RODZIN
 • POLSKA ORGANIZACJA OBRONY BEZROBOTNYCH I UBOGICH
 • FUNDACJA DAR DLA NAJMNIEJSZYCH
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 8 W RZESZOWIE
 • SOLIDARNI ZIEMI PUŁAWSKIEJ
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „BUDOWLANKA”
 • TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA – KOŁO KATOWICKIE