Dotacje na kursy biznesowe


Ogłaszamy że w ramach pogramu dofinansowań „Warmińsko Mazurski Fundusz Edukacyjny” do drugiego etapu dostały się znajdujące się na poniższej liście programy:

 • stworzenie internetowej platformy bezobsługowego wyboru posiłków przez przedsiębiorstwo Aprowizacja Sp z oo – szkolenia miekkie
 • stworzenie multimedialnych kursów zdalnego nauczania kandydatów na kierowców zawodowych – warsztaty z zarządzania czasem
 • Certyfikowane Szkolenia Z Technik Sprzedaży – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie platformy zdalnej obsługującej konsultacje społeczne prowadzone przez instytucje publiczne i firmy projektowe dla obywateli – szkolenia handlowe
 • wypracowanie płatnej przestrzeni reklamowej i e-usług w ramach portalu wwwruszajsiepl – treningi z obslugi klienta
 • zbudowanie serwisu internetowego rabatujpl umożliwiającego uzyskiwanie grupowych rabatów na aukcje w internecie – treningi pracownicze
 • wypracowanie wirtualnego doradcy w zakresie porad dotyczących laktacji i naturalnego karmienia oraz e-learning szkoły rodzenia – treningi z asertywności
 • progres konkurencyjności Firmy poprzez implementacja platformy wymiany informacji typu B2B – szkolenia z obslugi klienta
 • zoptymalizowanie potencjału i skok technologiczny Firmy Geoinwest i partnerów biznesowych poprzez uruchomienie systemu B2B – treningi z zarządzania czasem
 • Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo PKWiU 524813-0000 – szkolenia z zarządzania czasem
 • AutoNegocjatorpl – zbudowanie elektronicznej platformy transakcyjno – informacyjnej do optymalizacji procesu zakupu nowych samochodów – szkolenia z konfliktów
 • PKWiU: 3002 – Komputery i pozostałe urządzenia do przetwarzania informacji – treningi sprzedażowe
 • Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych – szkolenia interpersonalne
 • Budowa24pl- cyfrowa platforma komunikacji dla podmiotów rynku budowlanego – warsztaty HR
 • Doradztwo przygotowujące przedsiębiorcę do pozyskania inwestorów zewnętrznych – warsztaty ze stresu
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Instytucji Wdrażających (Polskiej Agencji ekspansji Przedsiębiorczości oraz Władzy Wdrażającej programy Europejskie) realizowane w ramach 7 – szkolenia z przywództwa
 • elektroniczna struktura usług, produktów, metodyki i wiedzy środowiskowej – eko24 – szkolenia z asertywności