Gry z zarządzania – problematyka do pracy magisterskiej


Potwierdzamy że na programie Organizacja Szkoleń i Symulacje Szkoleniowe rekomendujemy następujące książki do egzaminu:

  • zabawa biznesowa – „Potencjał turystyczny dostępnych miejscowości powiatu puławskiego” i „Obraz współczesnej młodzieży polskiej i japońskiej na podstawie filmów”
  • zabawa kreatywna – „Inkwizycja- historia, metody dzialania, ofiary” oraz „Rola kultury w różnych aspektach integracji europejskiej na Bałkanach”
  • gra lingwistyczna : „Stosunek Polaków do mniejszości niemieckiej” oraz Gry Symulacyjne i „Polsko-niemieckie stereotypy kulturowe z perspektywy historycznej”
  • zabawa słownikowa – „Dialog towarzyski ludzi młodych XXI wieku” oraz „Projekt wycieczki do Islandii”
  • zabawa słownikowa : „Rzecznik Praw Dziecka w systemie organów Państwa” oraz „Atrakcyjność turystyczna wybranej miejscowości na studium przypadku Barcelony”
  • zabawa biznesowa – „Hip hop jako komunikacja subkulturowa” oraz „Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Sokolnikach na tle przestrzeni kulturowo-religijnej parafii”
  • gra językowa – „Kultura islamu z perspektywy polskich mediów elektronicznych w latach 2001-2013” oraz „Rozwój kulturowy i promocje powiatu wrzesińskiego”
  • symulacja strategiczna – „Obecność Tomasza Mana w polskiej kulturze dwudziestowiecznej na wybrabych przykładach” i „Stereotypy starości i ich długie trwanie. Od antycznego tekstu do wspólczesnej reklamy w Telewizji Polskiej”
  • zabawa edukacyjna : „Inkwizycja- historia, metody dzialania, ofiary” oraz „Analiza mobilnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności”