Pomoc pieniężna na warsztaty dla firm


Zawiadamiamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Śląski Program Edukacyjny” do weryfikacyjnego etapu przechodzą znajdujące się na poniższej liście aplikacje:

 • stworzenie cyfrowej platformy logistycznej – warsztaty negocjacyjne
 • stworzenie internetowej platformy zabawkowej – funlandcompl – szkolenia z konfliktów
 • Szkolenia Z Mentoringu – treningi z zarządzania czasem
 • zbudowanie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim – warsztaty z obslugi klienta
 • zbudowanie płatnej przestrzeni reklamowej i e-usług w ramach portalu wwwruszajsiepl – szkolenia ze stresu
 • zbudowanie serwisu społeczności elektronicznej zawierającego gry umożliwiające ocenę kompetencji i planowanie dynamizacji dziecka – szkolenia biznesowe
 • stworzenie uniwersalnej platformy dla mobilnej dystrybucji interaktywnych produktów multimedialnych – szkolenia HR
 • wzrost innowacyjności i efektywności procesów biznesowych poprzez integrację procesów informatycznych współpracujących przedsiębiorstw – warsztaty z konfliktów
 • zwiększenie sprzedaży eksportowej firmy WIT-POL sj poprzez intensyfikację działań – treningi z przywództwa
 • Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe – warsztaty z kreatywności
 • weryfikacja procesów biznesowych firmy CB SA i jej kooperantów poprzez wdrożenie platformy B2B – szkolenia z zarządzania projektem
 • Badania nad systemem ekstrakcji informacji i uruchomienie otrzymanych rozwiązań w warunkach komercyjnych – szkolenia handlowe
 • Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę INTERDAM – szkolenia miekkie
 • Budowa oraz promocja pierwszej na świecie platformy cyfrowej umożliwiającej kompleksowe zagospodarowywanie przestrzeni zielonych – warsztaty biznesowe
 • Doradztwo przygotowujace Przedsiębiorstwo do pozyskania zewnetrznych zródeł finansowania – warsztaty interpersonalne
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2011 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych projektu Operacyjnego zoptymalizowana Gospodarka – szkolenia z obslugi klienta
 • Ekspansja eksportowa Quantum software SA na rynki rozwijające się – szkolenia z asertywności