Scenki komunikacyjne – materiały do pracy magisterskiej


Informujemy że na programie Organizacja Szkoleń i Symulacje Eksperymentalne akceptujemy nizej wymienione tezy do egzaminu:

  • zabawa komunikacyjna – „Wizerunek wiejskiego dziecka w polskiej literaturze doby pozywityzmu poprzez pryzmat haseł pracy organicznej i pracy u podstaw ” oraz „Wpływ kultury ukraińskiej na społeczność lokalną obszaru Warmii i Mazur”
  • symulacja menedżerska : „Kultura, Polska i Polacy w twórczości Kazimierza Staniszewskiego” oraz „Kulturowe oraz komunikacyjne czynniki w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Podstawowe problemy”
  • gra słownikowa – „Wizerunek kobiet w polityce na przykładzie reklam wyborczych” oraz Projektowe Symulacje Szkoleniowe i „Komunikacje w związku partnerskim”
  • zabawa zespołowa – „Upadek znaczenia rodziny ukazany w szwedzkiej kinematografii” i „Rozwój i kształtowanie się rynku telewizji konsesjonowanej w Polsce na danych źródłowych z TVN”
  • zabawa kreatywna : „Świety Wojciech i święty Kliment Ochrydzki jako prekursorzy kultury w Polsce, Macedonii oraz innych obszarach” oraz „Idea patriotyzmu w postawach i twórczości Adama Mickiewicza”
  • zabawa językowa – „Studenci a rzeczywistość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie materiałów propagandowych Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1944-1989” i „Obraz kampani wyborczej kandydatów na urząd prezydenta RP w 2010 roku w świetle tygodnika „Poltyka” i „Tygodnika Powszechnego””
  • gra strategiczna : „Świat grozy w filmach Alfreda Hitchcoca” i „Problematyka ukraińska w polskich czasopismach w latach 200-2005:” Newsweek” „Polityka”, „Tygadnik Powszechny””
  • zabawa komunikacyjna : „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima” i „Koncepcja i badania układu kwantowego interferometru światłowodowego”
  • zabawa decyzyjna – „Słownik gwary przestępczej” oraz „Wpływ aktywności Słońca i parametrów orbity ziemskiej na klimat Ziemi”