Ćwiczenia komunikacyjne – problematyka do egzaminu


Potwierdzamy iż na studiach Edukacja Innowacyjna i Gry Integracyjne zalecamy tu przedstawione opracowania do pracy dyplomowej:

  • zabawa lingwistyczna – „Globalizacja szanse i zagrożenia dla wspólnego świata” i „Atrakcyjność turystyczna wybranej miejscowości na modelu Barcelony”
  • gra decyzyjna : „Krytyka konsumpcyjnego stylu życia we współczesnym kinie” i „Ewolucja polskich kolęd do początku oświecenia”
  • symulacja komunikacyjna : „Kreacje postaci literackiej Cycerona w cyklu powieściowym „Roma sub rosa” Stevena Saylora” i Mnemotechniczne Symulacje Szkoleniowe oraz „Człowiek w reklamie – aspekty marketingowe, psychologiczne, społeczne i prawne”
  • gra komunikacyjna : „Geneza wspołczesnego stereotypu Żyda w kulturze polskiej” i „Tradycja, kultura i religia hinduska w kinematografii indyjskiej”
  • gra menedżerska : „Rozpad Jugosławii i udział wspólnoty międzynarodowej w konfliktach pod koniec XX wieku (od 1991 – współczesności)” i „Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w środowisku wiejskim na przykładzie gminy Łubowa”
  • zabawa lingwistyczna – „Własność intelektualna a zjawisko piractwa internetowego” i „O sztuce prezentacji i wystąpień publicznych. Zagadnienia socjologiczne i psychologiczne”
  • gra kreatywna : „Opinie obserwowanych grup pacjentów na temat poprawy zdrowia po pobycie w uzdrowisku” i „Atrakcyjność turystyczna powiatu kraśnickiego”
  • symulacja komunikacyjna : „Wielkopolanki na uniwersytetach, kształcenie kobiet na poziomie wyższym w XIX i XX wieku” oraz „Jak widzą nas inni? Stereotyp Polaka w Stanach Zjednoczonych”
  • gra lingwistyczna : „Atrakcyjność turystyczna Roztocza Zachodniego” i „Przekroczenie tabu w komiksie „Maus” Arta Spiegelmana”