Pomoc pieniężna na kursy z zarządzania


Potwierdzamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Podkarpacki Fundusz Regionalny” do finalnego etapu dopuszczono następujące wnioski:

 • zbudowanie elektronicznego serwisu zarządzania procesami – projektino – treningi z obslugi klienta
 • zbudowanie cyfrowej platformy zabawkowej – funlandcompl – warsztaty miekkie
 • Firmowe Kursy Dla Kierowników – szkolenia z obslugi klienta
 • stworzenie platformy mobilnej udostępniającej użytkownikom symulatorów lotów cyfrowe dane przestrzenne Polski – warsztaty z kreatywności
 • zbudowanie portalu elektronicznego oferujacego oprojektowanie online do prowadzenia gabinetów lekarskich, stomatologicznych i weterynaryjnych – szkolenia zamkniete
 • wypracowanie prototypu „weryfikacjatora oglądalności TV” oraz jego implementacja – treningi z zarządzania czasem
 • wypracowanie uniwersalnego modelu do raportowania i rozliczania prac w terenie – treningi z asertywności
 • przyrost innowacyjności technologicznej i produktowej firmy WObit w dziedzinie automatyki i robotyki – treningi z delegowania
 • zwiększenie innowacyjności spółki Bio-Test poprzez opracowanie testu BIOFERTEST – szkolenia z asertywności
 • Akademicki Inkubator Innowacyjności – szkolenia handlowe
 • standaryzacja współpracy przedsiebiorstwa BH-Res z partnerami w celu podniesienia konkurencyjnosci – szkolenia biznesowe
 • Badania nad uczącymi się procesami sterowania dla robotów edukacyjnych – treningi z przywództwa
 • Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych – szkolenia z konfliktów
 • – treningi z przywództwa
 • Dynamiczna identyfikacja neuronowa źródłem innowacji w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii – szkolenia ze stresu
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji znacząco ulepszonych zamknięć – warsztaty negocjacyjne
 • elektroniczna wymiana informacji pomiędzy parnerami w biznesie szansą na skok technologiczny firmy Med-All – warsztaty z zarządzania czasem