Scenki komunikacyjne – zagadnienia do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na programie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Szkoleniowe zezwala się na poniższe problemy do pracy dyplomowej:

  • zabawa kreatywna : „Polszczyzna w okresie transformacji politycznej 1989-2005. Neologizmy i zapożyczenia w prasie i mediach elektronicznych” i „Funkcjonalność komunikacyjna portalu Wirtualna Polska”
  • symulacja decyzyjna : „Komunikacja symboliczna i znaczenie kolorów na modelu stroju Polek po 1989 roku” oraz „Analiza i badania lasera z ośrodkiem aktywnym typu slab pompowanego poprzecznie matrycą diod laserowych”
  • symulacja biznesowa – „Flora i fauna w ikonografii malowanych cerkwi Bukowiny” i Symulacje Biznesowe i „Problemy z przystosowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym. Aspekty socjologiczne i kulturowe”
  • gra kreatywna – „Stosunki Polsko-Niemiecki po wejściu Polski do Unii Europejskiej” i „Tożsamość kulturowa Łemków w Polsce po 1945 roku”
  • gra decyzyjna – „”Ustąpcie wy, muzy, gdy mnie ból mój topi…” Staropolska pezja metafizyczna, przemiana poetyki i retoryki na przełomie XVI i XVII wieku” i „Problem eutanazji – aspekty prawno-społeczne”
  • gra słownikowa – „Psychologiczne i kulturowe mechanizmy przekazów reklamowych” oraz „Ochrona praw dziecka ”
  • symulacja komunikacyjna : „Kontrola czasowo-częstotliwościowa sygnałów szumowych detektorów terahercowych na bazie tranzystorów FET” i „Badania metod kompresji sygnału w układach transmisji kwantowej”
  • gra strategiczna – „Pozytywistyczny spór o kształt powieści” i „Tajemnice Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w ujęciu ikon”
  • symulacja biznesowa – „Motyw stepu w polskiej literaturze romantycznej” oraz „Rozwój polskich portali prasowych w latach 2000-2007 (na przykladzie tytułów)”