Gry biznesowe – hipotezy do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy że na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Integracyjne dopuszczamy poniższe opracowania do superwizji końcowej:

  • zabawa edukacyjna : „Ludowe nazwy roślin” i „Język mediów na przykladzie wyborów prezydenckich 2005”
  • gra kreatywna : „Kinematografia indyjska jako nośnik kultury i tradycji” i „Jiri Menzel jako adaptator literatury Bohumila Hrabala”
  • zabawa kreatywna : „Kobiety w epoce elżbietańskiej” i Logistyczne Gry Szkoleniowe i „Tajemnice Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w ujęciu ikon”
  • gra językowa : „Stan Wojenny w publicystyce polskiej i zagranicznej” i „Rosja i Rosjanie w publicystyce polskiej (na materiale) Gazety Wyborczej”
  • symulacja językowa : „Miłość w latach 1937-1945 na podstawie ocenianych utworów literackich” oraz „Wizja państwa w Kronice Polskiej Galla Anonima”
  • symulacja językowa : „Prawosławie na Dalekim Wschodzie” i „Dynamika ruchu turystycznego w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w latach 2005-2010”
  • gra słownikowa – „Kreowanie ideału urody współczesnej Polki. Moda, makijaż, medycyna estetyczna, Adobe Photoshg” oraz „Stereotyp Szwecji i Szweda w najnowszej literaturze polskiej”
  • symulacja językowa – „Hiszpańska dynastia. Luis Baunel, Carlos Saura i Pedro Ammodovar jako twórcy kina europejskiego” oraz „Polityczne i ideologiczne źródła terroryzmu w Europie Zachodniej”
  • symulacja kreatywna : „Walory krajoznawcze Doliny Bystrzycy (dopływu Wieprza)” i „Proces asymilacji ludności ukraińskiej na terenach Warmii i Mazur po 1947 roku”