Symulacje z zarządzania – założenia do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy że na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Eksperymentalne proponuje się tu przedstawione tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra komunikacyjna – „Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce” oraz „Żydzi w kulturze polskiej”
  • gra strategiczna – „Miejsce i znaczenie lalki barbie w kulturze wspolczesnej” i „Wizerunek męskiego wampira w twórczości Anne Rice i Lynsay Sards”
  • gra językowa : „Społeczeństwo internetowe poprzez blog” i Studenckie i Symulacje Menedżerskie oraz „Media – wszechstronnie wykształcony pedagog, czy zły doradca życiowy? – Wpływ prasy młodzieżowej na zachowanie nastolatków”
  • symulacja słownikowa : „Zachód i wschód na Świetej Górze Atos. Dialog czy zderzenie tradycji?” i „Turcy w Niemczech – od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich”
  • symulacja edukacyjna : „Tożsamość kulturowa Łemków w Polsce po 1945 roku” oraz „Ukraina na łamach ,,Kultury” (1947-2000)”
  • gra komunikacyjna : „Wschód i zachód w powieści Richarda Masona „Świat Suzie Wang”” i „Prawo do śmierci – rozważania wokół eutanazji”
  • symulacja strategiczna : „Wizerunki kobiety kreowanej w reklamie prasowej doby kultury konsumpcji” oraz „Wielkopolanki w życiu społecznym i narodowym w opiniach polskiej prasy regionalnej 1890-1914”
  • zabawa strategiczna : „Gnieźnieńskie szyldy sklepowe a ustawa o języku polskim” i „Kulturowo-Językowy obraz wampira w cyklu „Błękitnokrwiski Melissy de la Cruz”
  • gra komunikacyjna – „Retoryka w kampanii samorządowej na studium przypadku miasta Grudziądz” i „Prawo do ochrony życia w Polsce na tle europejskim”