Pomoc pieniężna na treningi z zarządzania


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu unijnego „Warmińsko Mazurski Program Regionalny” do ostatniego etapu dopuszczono poniższe granty:

 • – warsztaty z asertywności
 • wypracowanie kompleksowego procesu zarządzania systemami i komunikacją wewnętrzną w przedsiębiorstwie on-line – warsztaty interpersonalne
 • Szkolenia Techniki Sprzedaży Na Śląsku – szkolenia z konfliktów
 • – treningi zamkniete
 • zbudowanie portalu umożliwiającego świadczenie e-usługi automatycznego przygotowywania zleceń produktów personalizowanych oraz zamawiania odbitek zdjęć – szkolenia interpersonalne
 • stworzenie serwisu mojadeskapl przeznaczonego dla miłośników sportów ekstremalnych związanych z deskami zawierającego nowoczesne narzędzia w postaci e-przymiarki, e-szkolenia i e-relacji sportowej – warsztaty menedżerskie
 • wypracowanie usługi e-dietetyk – systemowego serwisu doboru indywidualnej diety żywieniowej – treningi miekkie
 • modułowe technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego ekspansji kraju – treningi z asertywności
 • zoptymalizowanie efektywności procesów biznesowych poprzez integrację programów informatycznych KTI Consulting, VADO sc i INFIN – warsztaty z delegowania
 • Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie laboratorium wielofunkcyjnych materiałów amorficznych i krystalicznych – treningi zamkniete
 • Autonomic AirSync: proces Zarządzania Sieciami Bezprzewodowymi Nowej Generacji (PKWiU 6201120) – szkolenia z konfliktów
 • Biblioteka HDRISP: modernizacyjne oprogramowanie do tworzenia fotografii HDR w aparatach cyfrowych oraz urządzeniach mobilnych – szkolenia interpersonalne
 • Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych – szkolenia miekkie
 • Budowa telekomunikacyjnych sieci szerokopasmowych w miejscowościach Kamińsk i Paustry – warsztaty z delegowania
 • CLAW – modernizacyjne narzędzie wspomagające tworzenie gier i osystemowania multimedialnego dla – szkolenia HR
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez rozpoczęcie wytwarzania innowacyjnych maszyn dla przemysłu tytoniowego – szkolenia z komunikacji
 • E-kandydatpl – innowacyjna struktura mobilna określająca kwalifikacje i predyspozycje zawodowe oraz umożliwiająca selekcję kandydatów – szkolenia ze stresu