Gry edukacyjne – założenia do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy iż na studiach Kształcenie Alternatywne i Gry Umiejętnościowe dopuszcza się poniższe opracowania do superwizji końcowej:

  • zabawa komunikacyjna – „”Ustąpcie wy, muzy, gdy mnie ból mój topi…” Staropolska pezja metafizyczna, przemiana poetyki i retoryki na przełomie XVI i XVII wieku” i „Detektyw głównym bohaterem powieści kryminalnej”
  • symulacja lingwistyczna – „Cmentarz żydowski w Warcie nad Wartą. Współistnienie kultur, zagłada, pamięć” i „Recepcja antyku na studium przypadku komiksów Asteriks i Obeliks”
  • zabawa biznesowa : „Sakrament Chrztu Świętego w prawosławiu i katolicyźmie” i Symulacje Menedżerskie i „Herodot w „Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego”
  • zabawa edukacyjna – „”Zwrotnik Raka” H. Millera – traktat filozoficzny czy pornografia?” oraz „Anglicyzm w prasie kobiecej na modelu „Twojego Stylu”, „Gali”, „Cosmopolitan”, „Elie””
  • gra lingwistyczna : „Warunki atmosferyczne podczas wypadków drogowych na trasie Lublin – Kurów w latach 2009-2011” oraz „Komunikacja rocznego dziecka”
  • gra biznesowa : „Stereotyp Polaka kreowany przez obcokrajowca” oraz „Gniezno i powiat gnieźnieński. Tożsamość kulturowa a współczesne kierunki rozwoju”
  • symulacja lingwistyczna : „Energia słoneczna” i „Rozwój miasta Gniezna i powiatu Gnieźnieńskiego w turystyce”
  • zabawa słownikowa – „Prawosławie na Dalekim Wschodzie” i „Mitopoetycki obraz rusałki. Konteksty nurtu romantycznego”
  • zabawa słownikowa : „Wielokulturowość Bośni i Hercegowiny” i „Nazwy ulic w Międzychodzie w aspekcie historycznym i kulturowym”